dala-energi-meny-investerare-2400

Pressmeddelanden

Delårsrapport Q3-2022 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 64 miljoner kronor för de första nio månaderna 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) till positivt (52 mkr) jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Ny Teknikchef

Regulatoriskt pressmeddelande

Anders Erikmats har tillträtt  som ny teknikchef och ingår därmed också i koncernledingen.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) bjuder in till ägarråd

Regulatoriskt pressmeddelande

Dala Energi bjuder in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarråd, för att ägarna ska få möjlighet att diskutera sina förväntningar på bolaget.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) har avvisat ett icke bindande indikativt bud på dotterbolaget Dala Energi Elnät AB

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen för Dala Energi AB (publ) har erhållit ett icke bindande indikativt bud på 100 % av aktierna i dotterbolaget Dala Energi Elnät AB från Ellevio AB (publ) och har fattat beslut om att inte inleda någon process baserat på det indikativa budet. 

Läs mer

Dala Energi AB (publ) har utsett Åsa Bergqvist till vice vd

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen i Dala Energi AB (publ) har idag, 2022-09-30, utsett Åsa Bergqvist (Operativ chef) till vice vd för Dala Energi.   

Läs mer

Dala Energi AB (publ) gör en ny bedömning av nyttjandeperioden av distributionsanläggningar i elnätet

Regulatoriskt pressmeddelande

En längre bedömd nyttjandeperiod och därmed en längre avskrivningstid påverkar elnätsbolagets redovisade avskrivningar varför rörelseresultat påverkas positivt med ca 1 090 tkr per månad från och med Q3 2022.                                                                                                                              

Läs mer

Delårsrapport Q2-2022 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncerenen redovisar ett rörelseresultat på 47 miljoner kronor för de första två kvartalen 2022. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 32 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-2,1 mkr) till positivt (38,9 mkr) under första halvåret 2022 jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Lars-Erik Löf lämnar rollen som utvecklingsansvarig

Regulatoriskt pressmeddelande

Lars-Erik har Löf, utvecklingsansvarige samt medlem av koncernledningen, har meddelat att han önskar avsluta sin anställning på Dala Energi.

Läs mer

Dala Energi anställer operativ chef

Regulatoriskt pressmeddelande

Åsa Bergkvist har anställts som operativ chef och tillträder tjänsten 1 september 2022.

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2022

Regulatoriskt pressmeddelande

Årsstämman i Dala Energi AB (publ) för verksamhetsåret 2022 hölls den 20 maj 2022 i Rättvik.

Läs mer

Delårsrapport Q1-2022 Dala Energi AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen redovisar ett rörelseresultat på 32 miljoner kronor för kvartalet. Som helhet förbättrar koncernen rörelseresultatet och det operativa kassaflöde med 14 % respektive 28 % jämfört med samma period föregående år.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) offentliggör årsredovisning och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2021

Regulatoriskt pressmeddelande

Styrelsen och verkställande direktören i Dala Energi AB (publ) får härmed avge årsredovisning för koncernen och moderbolaget för räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen med tillhörande revisionsberättelse och hållbarhetsrapport finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Läs mer

Välkommen till Dala Energi AB (publ) årsstämma

Regulatoriskt pressmeddelande

Fredagen den 20 maj 2022 kl. 16.00 i Rättvik Arena, RÄTTVIK. Samling och registrering sker mellan klockan 15.00 – 15.45. Efter årsstämman serveras middag med underhållning.

Läs mer

Uppdaterad: Bokslutskommuniké 2021 – Dala Energi redovisar ett rörelseresultat för helåret 2021 med 72 mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Vd:s kommentarer till 2021 2021 blev ett särskilt märkligt år med nya insikter som varit utmanande men också visat sig vara berg av möjligheter. Coronapandemin fortsatte hålla sitt grepp om världen, samtidigt som elmarknaden gick från rekordlågt till rekordhögt elpris. Året gav också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 – Dala Energi redovisar ett rörelseresultat för helåret 2021 med 72 mkr

Regulatoriskt pressmeddelande

Vd:s kommentarer till 2021 2021 blev ett särskilt märkligt år med nya insikter som varit utmanande men också visat sig vara berg av möjligheter. Coronapandemin fortsatte hålla sitt grepp om världen, samtidigt som elmarknaden gick från rekordlågt till rekordhögt elpris. Året gav också rekordhöga noteringar för såväl tim-, dygns-, vecko- som månadsgenomsnitt.

Läs mer

Dala Energi AB (publ) skriver Samarbetsavtal med Ngenic AB (publ)

Regulatoriskt pressmeddelande

Dala Energi och Ngenic AB, har idag skrivit ett samarbetsavtal om att leverera digitala energitjänster till Dala Energis kunder. I samarbetet ingår ett pilotprojekt för vidare utveckling av Ngenics styrningstjänster. 

Läs mer