Dala Energis intressebolag – starka tillsammans
Hoppa till innehåll

Starka tillsammans
– för allas bästa

Vi är stolta över våra samarbeten i branschen. Med förenade krafter skapar vi innovativa lösningar för en hållbar utveckling – både i bygden och globalt.

Tillsammans med våra intressebolag skapar vi en hållbar framtid

Samarbete är kärnan i vår framgång. Tillsammans med våra intressebolag inom elhandel, vindkraft, solenergi, stadsnät och fjärrvärme, bygger vi inte bara en starkare näringskedja – vi bygger en starkare framtid.

Genom att förena våra expertområden skapar vi innovativa lösningar som driver på en hållbar utveckling och stärker bygden. Hos oss är det tydligt: när vi arbetar tillsammans – blir potentialen för vår energi oändlig.

Besök våra vänner

Våra intressebolag

Adven – 99 % lokal fjärrvärme

Adven erbjuder värmelösningar i Leksand och Rättvik som är uthålliga ur alla aspekter – ekonomiskt attraktivt, miljömässigt försvarbart och långsiktigt bra för alla som bor och verkar i vår bygd. Produktion sker till 99 % med lokala biobränslen som är en restprodukt från skogsindustrin.

Tillsammans med Adven och Rättviks kommun äger vi Adven Siljan AB som bedriver produktion och distribution av fjärrvärme.

Våra intressebolag

Dalakraft – det lokala elhandelsbolaget

Dalakraft är elhandelsföretaget med utmärkt service, bra öppettider och konkurrenskraftiga elpriser. Här kan man köpa el, laddlösningar för elbil, solpaneler samt bredband för privatpersoner och företag i hela Sverige.

Dala Energi äger Dalakraft tillsammans med Jämtkraft, Malung-Sälens Elverk och Envikens elkraft ek. förening.

Våra intressebolag

DalaVind – hållbar kraftproduktion

DalaVind utvecklar hållbar elproduktion genom vindkraft. De bidrar därmed till ett hållbart samhälle på både global och regional nivå.

Vi äger DalaVind tillsammans med 13 andra energibolag, skogsägare och privata investerare.

Våra intressebolag

Kurbit – Dalarnas största kommunikationsoperatör

Kurbit är ett samverkansbolag mellan stadsnäten i Falun, Borlänge, Leksand, Rättvik, Säter, Gagnef, Hedemora och Malung-Sälen. Det gör Kurbit till den största kommunikationsoperatören i Dalarna.

Vi når cirka 60 000 kunder via ett stort sammankopplat fibernät som ägs av Falu Energi & Vatten, Borlänge Energi, Dala Energi, Hedemora Energi och Malungs-Sälens Elnät.

Våra intressebolag

Prosumenten – helhetsleverantör av solceller och laddboxar

Prosumenten är specialiserade på installation av solceller och elbilsladdare. Företagets namn Prosumenten är en sammanslagning av orden producent och konsument – alltså det du själv blir när du skaffar solceller.

Prosumenten äger vi tillsammans med Dalakraft, Malung-Sälens Elverk och Trulsan.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.