Vårt hållbarhetsarbete – för hela bygdens skull – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ett hållbart Dala Energi – för morgondagens bygd

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans arbetar vi för att skapa en mer hållbar verksamhet, en mer hållbar bygd – och en mer hållbar värld.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Det är en vision där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. I bygdens bästa investering spar vi på bygdens resurser och minskar vår globala klimatbelastning.

För oss handlar hållbarhet och hållbar utveckling om hur vi som företag tar ansvar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det handlar också om hur vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser det som vårt ansvar att som organisation arbeta tillsammans för bygdens bästa investering.

Ett mer hållbart Dala Energi

Hållbarhet innebär att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energi- och kommunikationslösningar. Hur vi påverkar människor, miljö och samhällsekonomi ska finnas med i varje beslut och handling.

Arbetet för att hitta hållbara arbetssätt fortsätter. Varje avdelning har tagit fram egna hållbarhetsmål som kan kopplas till Dala Energis övergripande hållbarhetsmål. Vi har också en övergripande hållbarhetsansvarig på Dala Energi.

Vår miljöpolicy har omarbetats till en hållbarhetspolicy för att omfatta de sociala, miljömässiga och den ekonomiska aspekterna. För dem behöver vi ta hänsyn till i varje beslut vi tar och i allt vi gör.

Vd Bengt Östling kastar en elkabel i luften

”Våra fantastiska medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete.”

Bengt Östling
Vd

Höjdpunkter från året som gått

Dala Energi 125 år

År 2022 – vi fyller 125 år och firar med pompa och ståt under vår årsstämma.

10 %

Förbrukningen i vårt område minskade med 10 % under 2022. Vi ser ett allt större intresse hos våra kunder för hur man kan minska sin elförbrukning.

97,3 %

frisknärvaro under hela årets gång.

Solcellspark i Gagnef

Vi startade projektet med att etablera en andelsägd solcellspark i Gagnefs kommun.

55

Vi har på bara sex år, lyckats minska avbrottstiden. med 141 minuter. Under 2022 hade våra kunder i genomsnitt 55 minuter avbrottstid/år.

Vi är menskliga

Trots en mansdominerad bransch vill vi vara mänskliga. Därför tillhandahåller vi nu våra kvinnliga medarbetare med sanitetsskydd på alla våra damtoaletter.

15 400

Vi är Dalarnas största nätbolag med 15 400 adresser anslutna till våra fibernät.

13

Vi har rekryterat 13 nya medarbetare som kommer att förstärka organisationen.

Elbilar

Under 2022 beslutades att samtliga personalbilar ska drivas med 100 % el, från och med år 2023.

Sponsring

Vi sponsrade 48 föreningar under året där några insatser ledde till en handikappramp till en bystuga, en ridskola som kunde bygga ett nytt hinder och en kyrkbåt som fick nya åror. Vi mår bra när bygden mår bra.

0

inrapporterade olycksfall med sjukfrånvaro.

Förvärv av Prosumenten

Tillsammans med Malung-Sälens Elverk och Dalakraft förvärvade vi Prosumenten – ett bolag inom helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring.

Kompetensutveckling

Vi spenderade över 5 300 timmar på utbildningar och kompetensutveckling.

Nasdaq

Vi genomförde notering av Dala Energi-aktien på Nasdaq First North Growth Market.

5 0 17

Antalet aktieägare har ökat. 2022 hade vi 5 017 privata aktieägare där hela 62 % är regionala, motsvarande 80 % av rösterna.

Vindkraft

Länets modernaste vindkraftspark Riskebo invigdes i Hedemora. Vindkraftsparken beräknas producera 131 GWh per år.

Fågelsäkert

Genom fågelskydd på ledningar minskar vi antalet fåglar som kan skadas vid strömöverföring.

Initiativ som skapar värde

Våra initiativ

För bygden

• Säker leverans av el i elberoende samhälle
• Säker leverans av öppet fibernät i det digitaliserade samhället
• Hållbar lokal elproduktion
• Arbetstillfällen
• Sponsorprogram

Våra initiativ

För kunder

• Snabbt, enkelt och trevligt
• Trygg och avbrottsfri fiberuppkoppling/internet
• Trygg och avbrottsfri elleverans

Våra initiativ

För medarbetare

• Utvecklande arbetsuppgifter
• Säker arbetsplats
• Kunniga och engagerade kollegor
• Roligt på jobbet

Våra initiativ

För ägare

• Möjlighet att vara ägare i sitt egna energibolag
• Trygg och långsiktig marknadsmässig ekonomisk avkastning & utdelningsnivå
• Samvaro på årlig bolagsstämma

Utmärkelser 2022

Per, Andrea och Sofia blev årets kollegor

Vid personaldagarna utses varje år tre kollegor som utmärkt sig lite extra. Det är medarbetarna själva som nominerar och vinnarna år 2022 blev Per Svedu till ”Årets Klippa”, Andrea Petersén till ”Årets Nytänkare” och Sofia Liljeblad till ”Årets Brobyggare”.

Hållbar utveckling

Våra mål till 2025

Med ny teknik och en positiv dialog om utveckling kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och digital kommunikation med högre tillväxt än resten av Sverige visar vi  också att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete. 

Vi har antagit transportutmaningen. Det innebär att vi fortsätter satsa på övergången till fossilfria fordon och att vi endast ska köpa och utföra fossilfria transporter. Vår interna resursanvändning ska halveras och vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer.

Dessutom är vår ambition att utbildning och kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet ska vara en självklarhet för våra medarbetare på Dala Energi. På så sätt ökar vi förståelsen och motivationen till att arbeta hållbart.

Hållbar utveckling

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Och Dala Energi kan göra skillnad i några av de 17 framtagna målen. Här tar vi vårt ansvar för bygdens och planetens framtid.

Vi lägger energi på hela livet

Sedan slutet av 1800-talet har Dala Energi försett dalakommuner med el. Det började med en kvarn i Rättvik – och över hundra år senare levererar Dala Energi vindkraft, fiber och solenergi. Men fortfarande med samma lokala engagemang.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.