dala-energi-meny-investerare-2400

Hållbarhet

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsrapport 2022

Hållbarhetsrapport 2021
Hållbarhetsrapport 2020
Hållbarhetsredovisning 2019
Hållbarhetsredovisning 2018


Hållbarhet och hållbar utveckling används ofta för att beskriva hur vi som företag tar ansvar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det handlar också om hur vi bidrar till samhället, Dala Energi vill ta det ansvaret, där hela organisationen arbetar tillsammans för bygdens bästa investering.

Vår vision är Tillsammans för bygdens bästa investering, där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas och där vi spar på bygdens resurser och minskar vår globala klimatbelastning.


De globala målen

Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans kan vi få till en förändring för att skapa en mer hållbar värld.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och ser vi till de globala målen för hållbar utveckling är det några mål där vår verksamhet kan göra skillnad. Här måste vi ta vårt ansvar för bygdens framtid.

image003

Läs mer om de Globala målen 

Vår målsättning till 2025

Med ny teknik, en öppen och positiv dialog för utveckling, ser vi möjligheterna till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och digital kommunikation med högre tillväxt än resten av Sverige visar vi att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete. Vi har antagit transportutmaningen vilket innebär att vi satsar vidare på övergången till fossilfria fordon och att vi endast ska köpa och utföra fossilfria transporter. Vår interna resursanvändning ska halveras och vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer.

Dessutom är vår ambition att utbildning och kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet ska vara en självklarhet för våra medarbetare på Dala Energi för att öka förståelsen och motivationen till att arbeta hållbart.

Ett mer hållbart Dala Energi

Hållbarhet innebär för Dala Energi att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energi- och kommunikations-lösningar. Hur vi påverkar människor, miljö och samhälls-ekonomi ska finnas med i varje beslut och handling. Arbetet för att hitta hållbara arbetssätt fortsätter. Varje avdelning har tagit fram egna hållbarhetsmål som kan kopplas till Dala Energis övergripande hållbarhetsmål och utsett en person som hållbarhetsansvarig. Vår miljöpolicy har omarbetats till en hållbarhetspolicy för att omfatta den sociala, miljömässiga och den ekonomiska aspekten, vilka vi behöver ta hänsyn till i alla beslut och i den verksamhet vi bedriver.

Hållbarhetsredovisning

Vår senaste hållbarhetsredovisning för Dala Energi hittar du här. Har du frågor om Dala Energis hållbarhetsarbete är du välkommen att kontakta oss, info@dalaenergi.se.