Vårt hållbarhetsarbete – för hela bygdens skull – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ett hållbart Dala Energi – för morgondagens bygd

Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Tillsammans arbetar vi för att skapa en mer hållbar verksamhet, en mer hållbar bygd – och en mer hållbar värld.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Det är en vision där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. I bygdens bästa investering spar vi på bygdens resurser och minskar vår globala klimatbelastning.

För oss handlar hållbarhet och hållbar utveckling om hur vi som företag tar ansvar både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Det handlar också om hur vi bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser det som vårt ansvar att som organisation arbeta tillsammans för bygdens bästa investering.

Ett mer hållbart Dala Energi

Hållbarhet innebär att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt, samtidigt som vi går i täten för morgondagens energi- och kommunikationslösningar. Hur vi påverkar människor, miljö och samhällsekonomi ska finnas med i varje beslut och handling.

Arbetet för att hitta hållbara arbetssätt fortsätter. Varje avdelning har tagit fram egna hållbarhetsmål som kan kopplas till Dala Energis övergripande hållbarhetsmål. Vi har också en övergripande hållbarhetsansvarig på Dala Energi.

Vår miljöpolicy har omarbetats till en hållbarhetspolicy för att omfatta de sociala, miljömässiga och den ekonomiska aspekterna. För dem behöver vi ta hänsyn till i varje beslut vi tar och i allt vi gör.

Vd Bengt Östling kastar en elkabel i luften

”Våra fantastiska medarbetare är avgörande för att vi ska lyckas med vårt hållbarhetsarbete.”

Bengt Östling
Vd

Höjdpunkter från året som gått

14

Vi har rekryterat 14 nya kollegor under 2023. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs, och deras engagemang är avgörande för att uppnå våra hållbarhetsmål.

Mätarbyte

Vi har nu slutfört ett flerårigt projekt där vi bytt ut alla våra kunders 34 000 elmätare, till framtidens nya smarta mätare med funktioner som tillgodoser krav och önskemål. 

Ny webbplats

Vi har lanserat en ny webb, där kundupplevelsen är i fokus. Vi har kundanpassat,  ökat tillgängligheten och skapat en harmonisk tonalitet i bild- och textspråk. 

MVG

Våra kunder har sagt sitt i årets kundundersökning. Vi fortsätter nå resultatet MVG – det högsta möjliga betyget. Stort tack! 

Färdig laddning

Vi har anslutit den första kunden i konceptet Färdig laddning. En helhetslösning som bland annat innefattar installation,  laddning och betallösning för elbilsladdning i samarbete med Dalakraft.

Krisplan

Vårt arbete med krisplanering har gjort betydande framsteg. Vi kommer att fortsätta utveckla vår krisberedskap genom riktade utbildningar, praktiska övningar och det noggranna upprättandet av omfattande beredskapsplaner.

Solcellspark i Gagnefs kommun

Vi satsar på grön el, och i samarbete med andra aktörer bygger vi Gagnef kommuns första solcellspark. Tillsammans förväntas parken producera 3 400 MWh per år.

Samarbete med Hedemora Energi

Vi stärker samarbetet med Hedemora Energi genom ett nytt avtal för beredskap och övervakning av elnätet, vilket markerar ett viktigt steg i vårt gemensamma mål att säkerställa pålitlighet och trygghet för våra kunder.

PTS-bidrag

Vi erhöll fullt PTS-bidrag på 11 Mkr, vilket möjliggör fiberanslutning till över 300 hushåll i vårt område.

Nätavgift

Kraven på fibernätet ökar. Därför införs 2024 en nätavgift för fiber. För att vi även fortsättningsvis ska kunna leverera ett tryggt och stabilt fibernät. 

ERP

Internt har vi arbetat hårt med vårt nya affärssystem, vårt ERP, som kommer att skapa mer effektivitet och lönsamhet i våra projekt. 

3:e plats i Attraktiv Arbetsgivarindex®

År 2023 når vi en ärofylld tredjeplats i Nyckeltalsinstitutets undersökning bland Sveriges attraktivaste arbetsgivare. 

Stabila i rörelse

Vi har arbetat fram vårt nya EVP – stabila i rörelse. En tydlig vision för vårt arbetsgivarvarumärke, som definierar vår strävan efter en inspirerande arbetsplats.

Lansering av mobilapp

Tillsammans med Dalakraft har vi arbetat intensivt med att lansera ett nytt kundgränssnitt, en nyligen lanserad app som kommer att förbättra kundernas helhetsupplevelse.

Sponsring

Mår bygden bra så mår vi bra. Vi fortsätter stötta lokala föreningar. 2023 beviljade vi sponsring till 45 olika föreningar i bygden.

Gatubelysning

Vi ingår ett helhetsåtagande med förvaltningsavtal för att förse Leksands kommun och Rättviks kommun med gatubelysning de kommande åren. 

Tariff

2024 är året då vi byter prismodell och inför effekttaxa. Vi arbetar med att få våra kunder att platta kurvan och därmed påverka sin faktura. 

Visslan är på plats

Visslan är nu på plats och vi uppfyller därmed lagkravet om att ha ett upprättat system för visselblåsning. Detta stärker vår organisations transparens.

Initiativ som skapar värde

Våra initiativ

För bygden

• Säker leverans av el i elberoende samhällen
• Säker leverans av öppet fibernät i det digitaliserade samhället
• Hållbar lokal elproduktion
• Arbetstillfällen
• Sponsorprogram

Våra initiativ

För kunder

• Snabbt, enkelt och trevligt
• Trygg och avbrottsfri fiberuppkoppling/internet
• Trygg och avbrottsfri elleverans

Våra initiativ

För medarbetare

• Utvecklande arbetsuppgifter
• Säker arbetsplats
• Kunniga och engagerade kollegor
• Roligt på jobbet

Våra initiativ

För ägare

• Möjlighet att vara ägare i sitt egna energibolag
• Trygg och långsiktig marknadsmässig ekonomisk avkastning
• Samvaro på årlig bolagsstämma

Utmärkelser 2023

Alexander, Hans och Christer blev årets kollegor

Vid personaldagarna utses varje år tre kollegor som utmärkt sig lite extra. Det är medarbetarna själva som nominerar och vinnarna år 2023 blev Alexander Lundgren till ”Årets Nytänkare”, Hans Fernlund till ”Årets Klippa” och Christer Nilsson till ”Årets Brobyggare”.

Hållbar utveckling

Våra mål till 2025

Med ny teknik och en positiv dialog om utveckling kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle. Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och digital kommunikation med högre tillväxt än resten av Sverige visar vi  också att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete. 

Vi har antagit transportutmaningen. Det innebär att vi fortsätter satsa på övergången till fossilfria fordon och att vi endast ska köpa och utföra fossilfria transporter. Vår interna resursanvändning ska halveras och vi ställer hållbarhetskrav på våra leverantörer.

Dessutom är vår ambition att utbildning och kompetensutveckling inom hållbarhetsområdet ska vara en självklarhet för våra medarbetare på Dala Energi. På så sätt ökar vi förståelsen och motivationen till att arbeta hållbart.

Hållbar utveckling

De globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Och Dala Energi kan göra skillnad i några av de 17 framtagna målen. Här tar vi vårt ansvar för bygdens och planetens framtid.

Vi lägger energi på hela livet

Sedan slutet av 1800-talet har Dala Energi försett dalakommuner med el. Det började med en kvarn i Rättvik – och över hundra år senare levererar Dala Energi vindkraft, fiber och solenergi. Men fortfarande med samma lokala engagemang.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.