Vd har ordet – Dala Energi står inför ett paradigmskifte
Hoppa till innehåll

Vi står inför ett paradigmskifte – och du kan vara med på resan

Dala Energi står vid starten av en ny era, redo att leda bygdens energiomställning mot ett klimatneutralt Sverige. Med rötterna i historisk innovation och ögonen på framtida hållbarhet, är vi mer än bara en energileverantör – vi är en del av lösningen.

Framtidens energiomställning –
vår resa börjar nu

Klimatförändringarna representerar en av de mest akuta och komplexa utmaningarna vi står inför idag. Att fullt ut förstå omfattningen och de potentiella konsekvenserna av att inte agera är en utmaning i sig. Sverige siktar på att vara klimatneutralt till 2045, en ambition som kräver en omställning genom elektrifiering, digitalisering och innovation inom många sektorer. 

Dala Energi – från då till nu

1897 markerade starten för Dala Energi när den första elektrifieringen introducerades för att förenkla livet i bygden. Ett sekel senare kom nästa stora steg med utrullningen av fibernät, som möjliggjorde digital kommunikation och vidare utveckling av vår bygd. 

Framtiden är här

De senaste åren har medfört större förändringar än de första tjugo åren av detta millennium. Den kommande omställningen kommer att vara ett paradigmskifte. Framtiden handlar inte bara om mer elnät och produktion, utan om smart energianvändning och energidigitalisering. Vi måste tänka nytt, tillsammans för att klara de utmaningar vi står inför. 

Dala Energi är en del av lösningen

Med vår ägarmodell erbjuder vi en möjlighet att äga en del av den kritiska infrastrukturen för denna energiomställning. Våra kunder kan bli delägare, och många har redan valt att bli detta. Tack vare våra ägares investeringar kan vi fortsätta att investera i elnät, fibernät och elproduktion för framtiden. 

Vårt uppdrag

Vi strävar efter att skapa värde för alla i vår bygd – ägare, kunder, medarbetare och företag. Vårt fokus ligger på tre strategiska områden: 

  1. Förvalta och utveckla elnät, fibernät och kraftproduktion. 
  2. Erbjuda lösningar som gör det enkelt och hållbart för individer och företag att leva och växa. 
  3. Bidra till klimatomställningen genom förnybar elproduktion och energilagring. 

Med mål som ”branschens nöjdaste kunder” och ”Dalarnas attraktivaste arbetsplats” vet vi att människor är nyckeln till vår framgång. Tillsammans kan vi skapa bygdens bästa investering, där lönsamhet, miljö, klimathänsyn och socialt engagemang går hand i hand. 

Bengt Östling, vd Dala Energi  

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.