Vår styrelse – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energis styrelse

Vår styrelse består av nio styrelseledamöter, varav två är arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen 2023

Åker Söderman, styrelseordförande i Dala Energi

Styrelseordförande

Åke Söderman

Född: 1950 Invald: 2000

Erfarenhet & utbildning
Advokat, likvidator och konkursförvaltare. Han har varit juridiskt ombud för Dala Energi i samband med tvister. Åke har en jur. kandidatexamen från Stockholms universitet.

Han är styrelseledamot i Advokat Åke Söderman AB och styrelsesuppleant i Dalakraft AB, Advokataktiebolaget Probitas, Advokat Erik Söderman AB samt Värmevärden Siljan AB.

Innehav i Dala Energi
Åke Söderman innehar direkt 4 875 aktier och indirekt, genom bolaget Advokat Åke Söderman AB, 5 625 aktier men inga optioner i Dala Energi. Åke Söderman är oberoende i förhållande till Dala Energi som bolag, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Susanne Löfås Hällman, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Susanne Löfås Hällman

Född: 1964 Invald: 2018

Erfarenhet & utbildning
HR-direktör i Dellner Couplers AB och certifierad styrelseledamot vid Styrelseakademin. Hon är utbildad företagsekonom vid Högskolan i Gävle.

Innehav i Dala Energi
Susanne Löfås Hällman innehar 200 aktier men inga optioner i Dala Energi. Hon är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Karl-Erik Hagström, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Karl-Erik Hagström

Född: 1967 Invald: 2015

Erfarenhet & utbildning
Tidigare ekonomichef inom American Express-koncernen och styrelseordförande i Älvdalens Besparingsskog. Han är styrelseledamot i Väsa Kraftaktiebolag, Blybergs Kraftaktiebolag, AB Albin Hagström, Karl-Erik Hagström AB, Hagström A/S samt ÄSI Kraft AB (ordf.). Karl-Erik är även vd i AB Albin Hagström och styrelsesuppleant i Psykolog Helena Berg AB samt FB Administrative Research AB. Karl-Erik har ingen utbildning som är relevant för hans uppdrag i Dala Energi.

Innehav i Dala Energi
Karl-Erik Hagström innehar 600 aktier men inga optioner i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Jonny Jones, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Jonny Jones

Född: 1965 Invald: 1999

Erfarenhet & utbildning
Kommunstyrelsens ordförande i Rättviks kommun fram till februari 2022. Han är styrelseledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (ordförande), Rättviks Skoljordbruk AB (ordförande) och Utveckling i Dalarna Holding AB. Jonny är även styrelsesuppleant i Fjällko från Dalarna ekonomisk förening. Jonny har ingen utbildning som är relevant för hans uppdrag i Dala Energi.

Innehav i Dala Energi
Jonny Jones innehar 4 000 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta äger Rättviks kommun, vars kommunstyrelse Jonny Jones är ordförande i, cirka 20 procent av aktierna i Dala Energi. Jonny Jones är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sofia Liljeblad, arbetstagarrepresentant i Dala Energis styrelse

Arbetstagarrepresentant

Sofia Liljeblad

Född: 1975 Invald: 2020

Erfarenhet & utbildning
Verksam som Dala Energis Affärsansvarig Elnät samt chef för enheten Kund & Affär och har tidigare arbetat som redovisningsekonom. Sofia har studerat till ekonom vid Högskolan Dalarna. Hon är även styrelseledamot i HSB Bostadsrättsförening Tre Kullor i Leksand samt styrelseledamot i Elinorr.

Innehav i Dala Energi
Sofia Liljeblad innehar 2 400 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta innehar Ella och Hugo Liljeblad, som båda är närstående till Sofia Liljeblad, 100 aktier vardera i Dala Energi.

Sofia Liljeblad är beroende i förhållande till bolaget, men oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Erik Olsson, styrelsemedlem Dala Energi

Arbetstagarrepresentant

Erik Olsson

Född: 1982 Invald: 2017

Erfarenhet & utbildning
Elektriker och elkraftstekniker. Erik är utbildad på elprogrammet vid Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.

Innehav i Dala Energi
Erik Olsson innehar 4 241 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta innehar Marie Olsson, som är närstående till Erik Olsson, 500 aktier i Dala Energi. Erik Olsson är beroende i förhållande till bolaget, men oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Fredrik Jarl, styrelsemedlem Dala Energi

Styrelseledamot

Fredrik Jarl

Född: 1976 Invald: 2023

Erfarenhet & utbildning
Kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun. Han har utbildning i företagsekonomi och statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Fredrik är ordförande för Gagnefsbostäder AB, Räddningstjänsten Dala Mitt och Falun Borlänge-Regionen AB. Han är vice ordförande för Dalarnas kommunförbund och Utveckling i Dalarna Holding AB samt ledamot av insynsrådet för Upphandlingsmyndigheten och huvudman för Leksands Sparbank.

Innehav i Dala Energi
Fredrik Jarl innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi. Dock äger Gagnefs kommun, där han är kommunstyrelsens ordförande, drygt sju procent av aktierna i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Sebastian Larsson, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Sebastian Larsson

Född: 1993 Invald: 2023

Erfarenhet & utbildning
Är sedan december 2022 kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun. Innan dess var han ordförande för samhällsbyggnadsutskottet och vice ordförande i kommunstyrelsen. Sebastian har gymnasieexamen från Energiprogrammet vid Hushagens gymnasium. Han har även tagit enstaka kurser inom statsvetenskap och juridik.

Han är ledamot i Dalhalla förvaltning AB, ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB, ledamot i BRF Stäppan i Leksand.

Innehav i Dala Energi
Sebastian Larsson innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi. Dock äger Leksands kommun, vars kommunstyrelse Sebastian är ordförande i, cirka 20 procent av aktierna i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Anders Jonsson, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Anders Jonsson

Född: 1956 Invald: 2023

Erfarenhet & utbildning
Har arbetat på Tekniska verken i Linköping, bland annat som vd. Han har även erfarenhet som vd på Katrineholms Energi och försäljningschef på Östkraft AB.

Anders har en gymnasieutbildning inom elkraftsteknik samt en civilekonomutbildning med inriktning på ekonomisk styrning och kontroll. Han har också utbildning inom affärsinriktad affärstyrning, kvalificerad fastighetsförvaltning samt executive program in service management.

Innehav i Dala Energi
Anders Jonsson innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.