Notering på Nasdaq – Dala Energi
Hoppa till innehåll

En ännu större folkaktie i vår bygd

Här hittar du information om Dala Energis notering på Nasdaq, om bolaget och hur du gör om du vill flytta aktierna till en ISK.

Dala Energi på Nasdaq First North Growth Market

För att nå Sveriges kliamtmål 2045 behövs nya energilösningar. Som aktieägare bidrar du på affärsmässiga grunder till energiomställningen och bygdens utveckling.

”Tillsammans för bygdens bästa investering” är vår vision och något som genomsyrar relationerna vi har till bygden och till våra kunder, ägare och medarbetare. Tillsammans med våra ägare, som till stor del är våra kunder, grannar, vänner och affärsbekanta, utvecklar vi Dala Energi till Dalarnas mest framgångsrika företag.

Den 27 januari 2022 nådde vi ännu en milstolpe i Dala Energis 125-åriga historia när vi noterades på Nasdaq First North Growth Market. Då tog vi vår älskade bygd ända till Times Square i New York.

Notering och nyemissioner

Styrelsen för Dala Energi har den 8 december 2021 formellt ansökt om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen gör bedömningen att en listning av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för bolagets aktieägare. Detta sker genom en förbättrad likviditet i bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och bolaget från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter.

Vidare bedöms listningen på Nasdaq First North Growth Market utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder, samarbetspartners och vid rekrytering av ny personal samt skapa bättre förutsättningar för att Dala Energi ska vara en folkaktie i vår bygd. Med stöd av ovan bedöms därför listningen förenkla och främja Dala Energis framtida utveckling och expansion.

Nasdaq har den 26 januari 2022 godkänt bolaget för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 27 januari 2022

Aktieägare i Dala Energi behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye är Certified Adviser till Dala Energi och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Dala Energi och har biträtt bolaget i upprättandet av bolagsbeskrivningen.

Ta del av våra nyheter på vår nyhetsportal på Cision.
Klicka på ”prenumerera” för att få mejl när vi publicerar nyheter.

Frågor och svar om flytt till ISK

Nu när Dala Energi-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market får vi frågor om hur man gör om man vill flytta aktierna till ett ISK (investeringssparkonto).

Behöver jag flytta aktierna till ISK?

Observera att du väljer själv när och om du vill flytta Dala Energi-aktierna till en ISK eller kapitalförsäkring. Efter noteringen finns Dala Energi-aktierna kvar på samma aktiedepå eller värdepapperskonto där de förvaras idag. Som aktieägare behöver du därför inte göra någonting när en notering sker.

Hur gör jag om jag vill flytta aktierna till ISK eller kapitalförsäkring?

Du kontaktar din bank eller mäklare och ber dem ordna en sådan överföring.

Vilka är de skattemässiga konsekvenserna vid en flytt?

Skattemässigt räknas en flytt från en depå eller värdepapperskonto till ISK eller kapitalförsäkring som en försäljning. Du får en kontrolluppgift från din bank eller mäklare på försäljningsersättningen och behöver redovisa en kapitalvinst eller en kapitalförlust i den deklaration som du lämnar året efter överföringen.

Är det bra att flytta aktierna till ISK?

Det går inte att uttala sig generellt om det långsiktigt är bra eller dåligt att flytta sina aktier till ISK eller kapitalförsäkring, eftersom det beror på flera individuella faktorer.

Vi rekommenderar att du kontaktar din bank eller rådgivare för att diskutera om en flytt av Dala Energi-aktien är den bästa lösningen för ditt ägande i Dala Energi. 

Hur ser ansvaret ut för skattesituationen?

Observera att varje ägare ansvarar för sin egen skattesituation. Vid oklarheter bör du kontakta en egen skatterådgivare eller din bank.

Mer om bolaget

Vill du följa med på vår resa?

Prenumerera gärna på vår nyhetsportal på Cision, så får du alltid den senaste informationen automatiskt.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.