dala-energi-meny-investerare-2400

Notering och nyemissioner

Styrelsen för Dala Energi har den 8 december 2021 formellt ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Styrelsen gör bedömningen att en listning av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market kommer att skapa bättre förutsättningar för framtida värdeskapande för Bolagets aktieägare genom en förbättrad likviditet i Bolagets värdepapper och ett ökat intresse för verksamheten och Bolaget från analytiker, allmänhet, institutionella investerare och andra intressenter. Vidare bedöms listningen på Nasdaq First North Growth Market utgöra en kvalitetsstämpel gentemot kunder och samarbetspartners samt vid rekrytering av ny personal samt skapa bättre förutsättningar för att Dala Energi ska vara en folkaktie i vår bygd. Med stöd av ovan bedöms därför listningen förenkla och främja Dala Energis framtida utveckling och expansion.

Nasdaq har den 26 januari 2022 godkänt bolaget för handel på Nasdaq First North Growth Market med första handelsdag 27 januari 2022

Aktieägare i Dala Energi behöver inte vidta några åtgärder i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye är Certified Adviser till Dala Energi och Advokatfirman Lindahl är legal rådgivare till Dala Energi och har biträtt Bolaget i upprättandet av Bolagsbeskrivningen.

Länk till bolagsbeskrivning

Länk till Dala Energis nyhetsportal på Cision. Klicka på ”Prenumerera” för att få mail när vi publicerar nyheter.

 

Frågor gällande flytt
Nu när Dala Energi-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market får vi frågor om hur man gör om man vill flytta aktierna till ett ISK. Observera att man väljer själv när och om man vill flytta Dala Energi-aktierna till en ISK eller kapitalförsäkring. Efter noteringen finns Dala Energi-aktierna kvar på samma aktiedepå eller värdepapperskonto där de förvaras idag. Som aktieägare behöver man därför inte göra någonting när en notering sker.

Vill man flytta aktierna till en ISK eller kapitalförsäkring kontaktar man sin bank eller mäklare och ber de ordna en sådan överföring.

Skattemässigt räknas en flytt från en depå eller värdepapperskonto till ISK eller kapitalförsäkring som en försäljning. Man får en kontrolluppgift från sin bank eller mäklare på försäljningsersättningen och behöver redovisa en kapitalvinst eller en kapitalförlust i den deklaration som man lämnar året efter överföringen.

Det går inte att uttala sig generellt om det långsiktigt är bra eller dåligt att flytta sina aktier till ISK eller kapitalförsäkring eftersom det beror på flera individuella faktorer. Vi rekommendera att man kontaktar sin bank eller rådgivare för att diskutera om en flytt av Dala Energi-aktien är den bästa lösningen för sitt ägande i Dala Energi.  Observera att alla ägare ansvarar för sin egen skattesituation och vid oklarheter bör man kontakta en egen skatterådgivare eller bank.