Dala Energi – För dig som installatör
Hoppa till innehåll

Installatörer

Som elinstallatör är du en viktig samarbetspartner för Dala Energi. Det är du som assisterar våra kunder när de vill ansluta sig till elnätet, genomföra förändringar i sina abonnemang eller beställa andra arbeten som påverkar elnätet.

För dig som installatör

För att säkerställa att våra kunder får den bästa möjliga servicen är ett smidigt samarbete mellan dig som installatör och oss på Dala Energi av högsta betydelse. Vår installationsguide för lågspänningsanläggningar kompletterar och tydliggör de regler och riktlinjer som bygger på Starkströmsförordningen och Svensk Standard, som utgör grunden för branschens gemensamma riktlinjer.

Länkar

Kontakta kundservice

Telefon: 0247-738 00
Epost: info@dalaenergi.se

Installatörer

Så utförs installationen

När du som installatör har fått klartecken kan du börja arbeta med din del av projektet. För att vi ska kunna dra vår kabel.

Installatörer

Ändring av abonnemang/säkring

Det är kundens ansvar att kontakta en elinstallatör för att ändra huvudsäkringen och se till att den överensstämmer.

Installatörer

Anslutningspunkt och placering av mätarskåp

När en ny anläggning ska anslutas till elnätet, samarbetar vi med kunden.

Installatörer

Mikroproduktion

Att ansluta en mikroproduktionsanläggning kräver att du följer en noggrann process. På denna sida finns beskrivning av stegen.

Installatörer

Reservkraft

När en kund vill installera reservkraft eller intag av reservkraft är det viktigt att följa en korrekt procedur.

Installatörer

Tillfällig elanslutning

Om du installerar en tillfällig anläggning, till exempel på en byggplats eller marknad, måste du också följa specifika riktlinjer.

Viktigt vid mätarflytt!

Om du ska utföra en flytt av mätare så är det viktigt att först göra en föranmälan.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.