Dala Energis organisation – samverkan för en ljusare framtid
Hoppa till innehåll

Vi samverkar för en ljusare framtid

I Dala Energi ingår koncernledning, verksamhetsområden med fyra enheter samt helägda och delägda bolag. Tillsammans arbetar vi för en hållbar energiframtid.

Så är vi organiserade

För en djupare inblick i hur Dala Energi är uppbyggt, kan du utforska vårt organisationsschema här nedan, där du kan se hur vår struktur och våra bolag samverkar för att skapa en ljusare energiframtid.

Koncernledningen

I koncernledningen hos Dala Energi sitter vår vd, vice vd, controller samt experter inom it och utveckling. Det är hjärtat som pumpar energi och vision i vår organisation. De styr oss mot framgång genom att säkerställa att vi alltid ligger i framkant med teknik och service.

Verksamhetsområden

Vår organisation är indelad i fyra huvudsakliga enheter som arbetar i harmoni för att uppnå våra mål: Kund & Affär, Teknik, Entreprenad och HR. Varje enhet är specialiserad på att möta våra kunders behov och driva innovation inom sina respektive fält.

Helägda bolag

Inom Dala Energi har vi en robust portfölj av helägda bolag som täcker allt från elnät och fibernät till kraftproduktion, entreprenad och infrastrukturförvaltning. Dessa bolag utgör ryggraden i vår verksamhet och är dedikerade till att leverera pålitliga och framtidssäkrade tjänster.

Delägda bolag

Vi är delägare i Dalakraft, Prosumenten, Adven Siljan, DalaVind och Kurbit och stolta över att samarbeta med företag som leder vägen mot en hållbar energiframtid. Deras arbete med att tackla utmaningarna inom energiomställningen är avgörande för att Sverige ska fortsätta vara en förebild inom hållbar utveckling och miljöansvar.

Dala Energis organisationsschema

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.