Ägarnas förväntningar – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ägarnas förväntningar på bolaget

Med över 5 000 aktieägare finns många förväntningar på Dala Energi. I bolag med få eller en ägare finns ofta ägardirektiv som anger ägarnas ambitioner med bolaget.

Sammanställning från styrelsen

Styrelsen för Dala Energi har sammanställt ägarnas förväntningar i ett direktiv med syfte att förtydliga bolagets uppgift med de intressekonflikter som på olika områden kan förekomma. Styrelsen har identifierat tre olika intresseområden som viktiga för bolagets styrning.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.