Ägarnas förväntningar – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ägarnas förväntningar på bolaget

Med över 5 000 aktieägare och 34 000 kunder finns många förväntningar på Dala Energi i regional energiomställning för ett hållbart samhälle.

Sammanställning från styrelsen

Styrelsen för Dala Energi har sammanställt ägarnas förväntningar i ett direktiv med syfte att förtydliga bolagets uppgift med de intressekonflikter som på olika områden kan förekomma. Direktivet utvärderas årligen av styrelsen och vid årliga ägarmöten med de 25 största ägarna (ca 60 % av rösterna). Förändringar har redovisats för bolagsstämman, senast den 26 maj 2023.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.