Dala Energi anställer operativ chef

Åsa Bergkvist har anställts som operativ chef och tillträder tjänsten 1 september 2022.

Tjänsten Operativ Chef är nu tillsatt och vi välkomnar Åsa Bergqvist, som med sin mångåriga erfarenhet av ledarskap och intresse för medarbetarfrågor, passar väl ihop med den profil Dala Energi önskat uppfylla. 

– Åsas breda erfarenhet från att driva projekt och att utveckla organisationen för ökad effektivitet, produktivitet och kvalité tillsammans med alla medarbetare kommer att vara en stor tillgång och jag är glad att välkomna henne till Dala Energi berättar vd Bengt Östling. 

Åsa är en engagerad och ‍resultatorienterad ledare ‍som ‍tror ‍på ‍att ‍medarbetarna är ‍verksamhetens största tillgång. Övertygad om ‍att ‍arbete med ‍ständiga ‍förbättringar i små steg, strukturerat och med allas medverkan kommer leda till framgång för företaget, verksamheten och alla medarbetare.

– Jag ser fram emot vårt samarbete för att ytterligare stärka och utveckla Dala Energi. Vi laddar om utifrån samhällets behov för en hållbar värld med nya energilösningar och står nu inför en stor satsning på vår organisation, på våra medarbetare och på företagets tillväxt. En satsning som ska skapa värde för kunder, ägare och medarbetare. Ambitionen är att skapa tillväxtmöjligheter och verka för regional samverkan och strukturutveckling, avslutar Bengt.

Åsa har erfarenhet som chef, projektledare och verksamhetsutvecklare inom såväl Trafikverket som Stora Enso. 

– Det ska bli spännande och roligt att tillträda tjänsten som operativ chef efter sommaren. Jag ser mycket fram emot att lära mig mer om verksamheten och lära känna medarbetarna och är övertyga om att vi tillsammans kommer fortsätta utveckla och förbättra Dala Energi berättar Åsa.

Åsa tillträder sin tjänst den 1 september.

Åsa Bergqvist Bengt Östling

Dokument & länkar

operativ_chef