Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgår till 240 mkr jämfört med 213 mkr samma period föregående år.
Rörelseresultatet för de första nio månaderna uppgår till 64 mkr jämfört med 47 mkr samma period föregående år.
Operativt kassaflöde för de första nio månader uppgår till 52 mkr jämfört med -27 mkr samma period föregående år.

 

VD:s sammanfattade kommentarer för tredje kvartalet:        
Koncernen förbättrar både resultatet på EBITDA- och EBIT-nivå för kvartalet, året och för rullande 12 månader, vilket är mycket positivt. Som alltid finns det utmaningar som är adresserade med åtgärder. Sammantaget förbättras koncernens rörelseresultat med 36 % och det operativa kassaflödet vände från negativt (-26,9) mkr till positivt (52 mkr) om man jämför mot samma period föregående år (ackumulerat jan-sept).

Transitering av elenergi minskade med 8 % under kvartalet jämfört med samma period föregående år. Detta samtidigt som energibehovet för uppvärmning enligt graddagsmetoden i stort var lika mellan perioderna. De höga elpriserna har fått el användarna att dra i handbromsen samtidigt som vi också ser att intresset för solceller och energilager är stort vilket också påverkar transiteringen av elenergi i nätet.

Försäljningen av nya bensin- och dieselbilar förbjuds inom EU från och med 2035, enligt ett beslut från EU-parlamentet. En stor sak kan tyckas, men frågan är om det en finns några fossilbilar att köpa om 13 år. Och vem vill ha dem? Vi är i början av ett paradigmskifte, en användarnära energirevolution med prosumenter. Därför har vi tillsammans med Dalakraft och Malung-Sälens Elverk genomfört ett gemensamt förvärv av Prosumenten AB, ett bolag inom helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring. Prosumenten blir basen för att utveckla helhetslösningar kring den energiomställning som krävs i samhället för att nå en hållbar framtid.

Vår tillväxtstrategi består av en kombination av organisktillväxt av nya tjänster inom energi och kommunikationslösningar på våra befintliga geografiska marknader, men också på en förvärvsbaserad tillväxt. Vi vill också knyta fler samverkansallianser. Men att skapa framgångsrika samverkansallianser tar tid. Det senaste exemplet är bildandet av Kurbit AB, från idé till att vi nu ser en resultatförbättring i fibernästaffären tog det fyra år, resultet har gått från 0 till 7 mkr för årets första nio månader 2022 jämfört med samma period föregånde år. Allt som behövs för att vara en framgångsrik fiskare är tålamod och ett bete. Dala Energi har bra förutsättningar för att fortsätta vara ett framgångsrikt fristående bolag in i framtiden men det krävs fiske och en innovativ- och utvecklingsorienterad organisation för att möta framtiden framgångsrikt.