Fokus för framgång – så jobbar vi på Dala Energi
Hoppa till innehåll

Fokus för framgång – så jobbar vi

Våra utvalda fokusområden hjälper oss att fokusera på våra önskade resultat. Med tydliga mål skapar vi ökad motivation och prestation – i arbetet för en hållbar värld.

Mot en hållbar framtid

Tydliga mål och engagerade medarbetare är avgörande för att skapa en positiv företagskultur. På så sätt ökar vi motivationen och prestationen i arbetet mot en hållbar framtid. Våra fokusområden ringar in hela verksamheten, då vi arbetar aktivt med att

  • minska vår klimatpåverkan
  • främja hållbarhet i leverantörsledet
  • hjälpa våra kunder att minska sin energiförbrukning
  • engagera våra medarbetare i arbetet
  • skapa tillväxt i bolaget.

Vi arbetar också aktivt med att förbättra befintliga mål för att uppnå bättre resultat och uppfylla våra hållbarhetsambitioner. Ett exempel på det är fokusområdet Affär, som tillkom inför 2023.

Ladda ned vår strategi för framgång (PDF)

Våra fem fokusområden

1. Affär

2. Ekonomi

3. Hållbarhet

4. Kund

5. Medarbetare

Tillväxt för framgång

Affär

Inför 2023 införde vi det nya fokusområdet Affär. Energiomställningen innebär stora möjligheter för Dala Energi – och dem vi vill ta vara på för att skapa ökad tillväxt som kan gynna bygden, våra ägare, våra kunder och våra medarbetare.

Bygdens bästa investering

Ekonomi

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. Som stolt aktieägare i Dala Energi främjar du bygdens utveckling.

Dala Energi är ett affärsdrivande företag och vi vill fortsätta att vara ett attraktivt fristående energibolag med privat och offentligt ägande. Genom en tydlig intention kommer Dala Energi-koncernen aktivt söka tillväxtmöjligheter inom sitt uppdrag och verka för regional samverkan och strukturutveckling.

För bygdens utveckling

Hållbarhet

Med ny teknik samt en öppen och positiv dialog om utveckling, ser vi möjligheterna till att bidra till ett mer hållbart samhälle.

Genom att erbjuda smarta lösningar inom energi och digital kommunikation med högre tillväxttakt än resten av Sverige visar vi att vi menar allvar med vårt hållbarhetsarbete.

En kundupplevelse som är lite mer

Kund

Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd – på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Att vi är nära innebär att vi känner till och vill utvecklas inom vår bygd. Vi levererar en kundupplevelse som är lite mer.

Bygdens attraktivaste arbetsplats

Medarbetare

Vår ambition är att bli bygdens attraktivaste arbetsplats med fokus på individuella utvecklingsplaner, en helt olycksfri arbetsplats och ett frisktal på 99,9%. Tillsammans blir vi bättre på att möta framtidens stora utmaningar.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.