Dala Energi AB (publ) bjuder in till ägarråd

Dala Energi bjuder in de 25 röstmässigt största ägarna till ett ägarråd, för att ägarna ska få möjlighet att diskutera sina förväntningar på bolaget.

Med nästan 5 000 aktieägare finns många förväntningar på Dala Energi. I bolag med en eller få ägare finns ofta ägardirektiv som anger ägarnas ambitioner med bolaget. Styrelsen för Dala Energi har sedan 2016 sammanställt ägarnas förväntningar i ett direktiv med syfte att förtydliga bolagets uppgift med de intressekonflikter som på olika områden kan förekomma. Direktiv är, vid sidan om lagar och bolagsordning, vägledande för styrelsens arbete med bolagets strategi, affärsplan och löpande förvaltning. Direktivet utvärderas årligen av styrelsen och vid behov i en representativ krets av delägarna. Förändringar redovisas för bolagsstämman.

Nuvarande förväntningar, som är sammanställt i ett direktiv, utvärderades vid ett ägarmöte i april 2022 och redovisades för bolagstämman i maj 2022, länk till direktivet.

Ett antal av bolagets större ägare har uttryckt önskemål om ett extra ägarråd för att diskutera direktivet. Därför bjuder vi in de 25 röstmässigt största ägarna, motsvarade ca 60 % av rösterna, till ett ägarråd för att ägarna ska få möjlighet att diskutera sina förväntningar på bolaget. Ägarmötet hålls i Dalarna fredagen den 2 december klockan 13.00. Särskild inbjudan kommer skickas till dessa ägare baserat på ägarförteckningen den 31 oktober 2022. Ägarrådet kommer också att livesändas där anmälan sker på vår hemsida via denna länk.

Dokument & länkar

agarrad_pressmeddelande_221024