Anmäl skada till följd av elfel – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Anmäl skada till följd av elfel

Du kan välja att anmäla skadan till oss eller till ditt försäkringsbolag. Här hittar du formuläret du fyller i för att anmäla skadan till oss.

Skadestånd vid strömavbrott

Har något i ditt hem gått sönder eller blivit förstört på grund av ett strömavbrott eller annan brist genom vårt elnät? Då kan du ha rätt till ersättning i form av skadestånd.

Du väljer själv om du vill anmäla skadan till ditt försäkringsbolag eller till Dala Energi. Din hemförsäkring täcker i de flesta fall din skada. Om du väljer att göra en skadeanmälan till ditt försäkringbolag betalar vi ut självrisken i de fall vi är ersättningsskyldiga.

Du kan få ersättning för faktiska kostnader som uppstått i samband med, eller till följd av, skadan. Du kan inte få ersättning för sveda och värk.

Anmäl skadan till oss

Så här går processen till:

 1. Du tar fram underlag
  För att vi ska kunna utreda din rätt till ersättning behöver vi underlag. Dessa styrker vilken skada som uppstått, att du äger egendomen och vilket värde som gått förlorat. Underlaget kan vara:
  • kvitto eller faktura på inköpet av produkten
  • kvitto eller faktura på nyinköpt produkt som ersätter den skadade
  • ålder på produkten när skadan inträffade
  • reparatörsrapport av reparatör, som dokumentation av eventuell reparation.
  • eventuell bild på den skadade produkten.
 2. Du gör en skadeanmälan
  Gör en skadeanmälan till oss i formuläret lite längre ner på sidan. Glöm inte att bifoga underlaget, det är först då vi kan hantera din anmälan.
 3. Vi hanterar ditt ärende
  Hur lång tid det tar beror på hur komplex skadan är, om vi fått tillräckligt underlag från dig samt vår ärendebelastning.
 4. Vi gör en bedömning och värdering
  Först gör vi en bedömning om du har rätt till skadestånd. Därefter gör vi en värdering av skadan. Vi utgår från värdet egendomen hade när skadan inträffade.
 5. Vi tar beslut om ersättning
  Vi skickar beslutet till dig via mejl eller post. Eventuell ersättning betalas ut till ditt angivna bankkonto.

Ansök om skadestånd

Ersättning vid strömavbrott

Om du har haft ett avbrott som varat minst tolv timmar eller som orsakat skada kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.