Bli aktieägare i Dala Energi – ett ägande i en lokal drivkraft
Hoppa till innehåll

Ett ägande i en lokal drivkraft – för en hållbar framtid

Här hittar du information om aktien, våra största aktieägare, vad ett ägandeskap i Dala Energi innebär samt tidpunkter för ägarmöten.

Information om offentligt uppköpserbjudande (2/4 2024) Läs mer

Tillsammans är vi Dala Energi

Dala Energi är en regional energikoncern. Vi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd – på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk av­kastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö.

Cirka 5 000 privata aktieägare och tre kommuner: Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt.

Vad innebär ett ägandeskap i Dala Energi?

Tillsammans skapar vi värde för våra ägare, kunder och medarbetare. Eller egentligen för alla människor och företag i vår bygd.

Hur blir jag aktieägare i Dala Energi?

Du kan inte själv gå direkt till börsen, Nasdaq First North Growth Market för att handla aktier. All handel sker genom medlemmar på börsen. Medlemmarna är banker, fondkommissionärer och mäklarfirmor som har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse av Finansinspektionen, den statliga myndighet som övervakar finansbranschen. Nasdaq, som är Sveriges största börs, har över 150 medlemmar. Många av dem är svenska, men det är också internationella banker som vill kunna handla med svenska aktier.

Aktiehandeln sker under börsens öppettider, klockan 9:00–17:30 måndag–fredag under helgfria dagar. I praktiken kan du lägga en order om att köpa eller sälja aktier dygnet runt, beroende på hur din bank, fondkommissionär eller mäklare har öppet. Men ordern kommer inte att behandlas på börsen förrän den öppnar på morgonen.

Vill du bli aktieägare i Dala Energi kontaktar du din bank eller mäklare.

Var är Dala Energi AB (publ) noterad?

Dala Energi AB (publ) finns noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Hur köper och säljer jag aktier?

Våra största aktieägare

Dala Energi är ett privatägt bolag. 49,37 % ägs av Rättviks, Leksands och Gagnefs kommuner och 50,63 % ägs av privata företag och personer.

NamnÄgarandel
Rättviks kommun21,17 %
Leksands kommun21,14 %
Gagnefs kommun7,06 %
Antap Capital AB2,66 %
J.P. Morgan Securities PLC1,90 %
Anders Björk1,62 %

Dala Energis org.nr: 556000-9374

Ägarmöten

Ägarmöte 5 april 2024

Följ med oss på en resa genom koncernens senaste framsteg, strategier och visioner för framtiden under ägarmötet i Rättvik, fredagen den 5 april 2024 klockan 13.00. Ägarmötet kommer att livesändas i samarbete med Redeye.

Länk till det inspelade mötet
Länk till presentationen

Ägarmöten

Ägarmöte 14 april 2023

Ägarmötet genomförs i Dalarna fredagen den 14 april 2023 klockan 13.00. Särskild inbjudan kommer skickas till de 25 röstmässigt största ägarna baserat på ägarförteckningen den 28 februari 2023. Ägarmötet kommer att livesändas.

Länk till det inspelade mötet
Länk till presentationen

Ägarmöten

Ägarmöte 2 december 2022

Dala Energi bjöd den 2 december in bolagets största ägare till ägardialog. Syftet var att förankra styrelsens arbete att utvärdera ägarnas kommunicerade förväntningar på Dala Energi.

Länk till det inspelade mötet
Länk till presentationen

Lär dig mer om oss

Video

Hållbar framtid för bygden

Vi kan göra skillnad, därför tar vi stort ansvar i hållbarhetsarbetet genom att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Video

Möt aktieägaren Bertil Ryss

Bertil arbetade hela sitt yrkesverksamma liv hos oss och är idag en riktig eldsjäl. Bertil är även aktieägare. Här får du veta mer om varför han förespråkar lokalt ägande.

Video

Bygdens bästa investering

Med ett modernt och säkert elnät, och ett snabbt och stabilt fibernät utvecklar vi bygden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

I den operativa verksamheten finns ett antal riskfaktorer som kan komma att påverka Dala Energi-koncernens omsättning, resultat och finansiella ställning.

Dessa inkluderar verksamhets- och marknadsrelaterade risker såsom driftstörningar, väderlek, tekniska risker, prisutveckling, beroende av nyckelpersoner, tillstånd samt förändringar i lagar och regelverk som kan påverka Dala Energi koncernens marknadsförutsättningar.

Riskhanteringen innehåller tre steg:

  • I ett första steg identifieras riskerna samt kategoriseras som antingen strategiska risker, operationella risker, efterlevnadsrisker, miljörisker eller finansiella risker.
  • I ett andra steg analyseras riskerna. Därefter noteras vilka riskreducerande åtgärder som finns på plats, det vill säga hur den interna styrningen och kontrollen ser ut.
  • I ett tredje steg vidtas åtgärder och den interna styrningen och kontrollen utvärderas.

Information om offentligt uppköpserbjudande

Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB (”Budgivare” eller ”Ellevio”), offentliggjorde, den 2 april 2024, genom ett pressmeddelande ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) avseende ett uppköpserbjudande omfattande samtliga aktier i Dala Energi.

Budgivaren förväntas offentliggöra en erbjudandehandling omkring den 4 april 2024. Ytterligare information om Budgivaren och Erbjudandet finns i Budgivarens pressmeddelande som offentliggjordes idag och på Budgivarens hemsida för Erbjudandet https://framtidens-energi.se/

Den av styrelsen utsedda budkommittén kommer att utvärdera Erbjudandet och avser att anlita en oberoende extern finansiell rådgivare för att genomföra en värdering, en så kallad ”fairness opinion”. Därefter kommer budkommittén att offentliggöra sin uppfattning och skälen till denna uppfattning avseende Erbjudandet så snart som möjligt, dock senast två veckor före acceptfristens utgång.

Information avseende offentligt uppköpserbjudande
Länk till information från den oberoende budkommittén om arbetet fram till årsstämman

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.