Årsredovisning och hållbarhetsrapport kan beställas eller hämtas på vår hemsida.

Hållbarhetsrapporten vänder sig främst till våra ägare, kunder och medarbetare. Målsättningen med rapporten är att ge våra intressenter en bild av hur vi arbetar för ett hållbart Dala Energi som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. I rapporten beskriver vi vad det är vi uppnått under 2021 i vårt arbete för en långsiktigt hållbar utveckling, men också vilka målsättningar som driver oss till att fortsatt vara ett framgångsrikt, hållbart och innovativt bolag.

Vi balanserar mellan våra fyra fokusområden för ett framgångsrikt Dala Energi 2025:

•                              Kund – en kundupplevelse som är lite mer

•                              Hållbarhet – för bygdens utveckling

•                              Ekonomi – bygdens bästa investering

•                              Medarbetare – bygdens attraktivaste arbetsplats

– Vi har satt upp en tydlig målbild fram till 2025 och även långt efter det. Inom många fokusråden har vi en bra status och riktning. Vi når flera framgångar, tillexempel i ökad leveranssäkerheten med minskade avbrottstider. Men vi ser också utmaningar inför framtiden, bland annat i negativt operativa kassaflödet för koncerner. Vi har fortsatt att göra investeringar av strategisk karaktär för tillväxt i fibernät, elnät och kraftproduktion, vilket medför att det operativa kassaflödet inte riktigt når upp till ägarnas intensioner. Vår ambition är att kassaflödesmålet uppnås för koncernen som helhet under 2022, kommenterar Bengt Östling, vd.