Vi är Dala Energi – kraft till bygden i över 125 år
Hoppa till innehåll

Ny kraft till bygden – alltid med lokalt engagemang

I över 125 år har vi arbetat för bygdens bästa investering. Nu laddar vi med mer energi för att vara med och lösa framtidens utmaningar.

Tillsammans är vi Dala Energi

Vår affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd – på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

För investerare

På våra investerarsidor har vi samlat allt om organisationen:

Aktuellt

Karriär

Jobba hos oss på Dala Energi

Hos oss kan du vara med och utföra Sveriges viktigaste jobb. Bli en i vårt härliga gäng och var med och gör skillnad.

Styrning

Vår ledningsgrupp

Vår ledning består av koncernledning och utökad ledningsgrupp, där samtliga är operativa i den dagliga verksamheten.

Hållbarhet

För framtidens bygd

Vi minskar vår klimatbelastning med smarta lösningar och vi spar på bygdens resurser – för ett hållbart samhälle.

Investerare

Aktien & ägarna

Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft – som ska vara lönsam, sund och hållbar.

Sponsring

Vi stöttar initiativ i bygden

Om bygdens aktörer mår bra gör vi det också. Därför stöttar vi lokala initiativ som bidrar till en levande bygd.

Samarbeten

Våra intressebolag

Tack vare samarbeten med andra bolag i energibranschen bygger vi ett starkt nätverk som bygger bygdens framtid.

Vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering

För ett hållbart samhälle behöver vi skapa nya smarta lösningar inom energi och digital kommunikation. Vi behöver också spara på bygdens resurser och minska vår globala klimatbelastning.

För att lyckas med det behöver vi jobba tillsammans – energi- och samhällsaktörer, leverantörer och kunder.

Lär känna oss

Video

Hållbar framtid för bygden

Vi kan göra skillnad, därför tar vi stort ansvar i hållbarhetsarbetet genom att driva och utveckla vår verksamhet på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt.

Video

125 år med Dala Energi

I över 125 år har vi arbetat för bygdens bästa investering. Nu laddar vi med mer energi för framtidens utmaningar som energibranschen står inför.

Video

Bygdens bästa investering

Med ett modernt och säkert elnät, och ett snabbt och stabilt fibernät utvecklar vi bygden.

Vår devis: Lite mer

Vi ska fortsätta utveckla ett framgångsrikt Dala Energi för att bli mer hållbara. För bygdens framtid ska vi leverera en kundupplevelse som är lite mer och skapa bygdens attraktivaste arbetsplats.

Vår historia

Från fiberrikt spannmål till informationsrikt fibernät

1897-1948

Allt börjar när Nya Ickå Tullkvarn registreras i Rättvik. Syftet är att driva kvarnrörelse och försäljning av spannmålsprodukter.

År 1910 började bolaget med vattenkraft, för att kunna gå från den eldfarliga fotogenlampan till elektrisk belysning i byn.

1948 bytte bolaget namn till Ickå Elverks.

1967

Nu görs en större förändring av eldistributionen i Rättvik. Flera företag går samman med Ickå
Elverks och bildar Rättviks Elverk.

1993

Leksand-Rättvik Energi grundas då samarbete ägde rum i olika frågor. Bolaget blev även verksamt inom produktion och distribution av fjärrvärme.

2001

Bolaget startar dialog med Dalarnas kommuner och Länsstyrelsen kring fibernät. Arbete med kanalisation för fiber påbörjas. Tre år senare kan bolaget börja med förläggning av optoslang.

2007

En fusion sker med Gagnefs Elverk för att skapa en stark, lönsam och effektiv koncern. Namnet byts till Dala Energi.

2008

Dala Energi blir ett publikt bolag. Aktien börjar handlas på Pepins där handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen.

Genom Pepins handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas.

2010

Bolaget förvärvar Dala Elnät och Dala Datanät och blir därmed verksamt även i Säter med elnät och fibernät.

Antal aktieägare ökas till 3 500 genom en nyemission.

2012

Bolaget ökar sitt delägande i Dalakraft till 24 procent. Enkla Elbolaget är en del av Dalakraft. Tillsammans har bolagen 130 000 elhandelskunder.

2016

Affärsidén revideras. Från att tillhandahålla infrastruktur till att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation – som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

2018

Dalalink förvärvas för att öka takten i fibernätsutbyggnaden och utveckla entreprenadverksamheten.

2020

Värmeaffären utvecklas tillsammans med partners genom Värmevärden Siljan.

Bolaget går in med en högre ägarandel i DalaVind för att öka kraftaffären med egna vindkraftverk.

Antalet aktieägare ökas till 4 200 genom en nyemission.

2021

1 januari 2021 skapas bolaget Kurbit. Det är ett kommunikationsoperatörsbolag som ägs gemensamt av Dala Energi, Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten, Hedemora Energi och Malungs Elnät.

Syftet med samarbetet är att förbättra lönsamheten i vår växande fibernätsaffär.

2022

Samma år som bolaget firar 125 år förbättrar vi förutsättningarna för att Dala Energi ska vara en folkaktie i vår bygd, genom att byta handelsplats till Nasdaq First North Growth Market. Vi är vid årets slut 5 000 stolta aktieägare.

Tillsammans med Dalakraft och Malung-Sälens Elverk förvärvar bolaget Prosumenten, ett bolag med helhetslösningar för solceller, elbilsladdning och batterilagring.

En vindkraftspark i Riskebo invigs, där Dala Energi äger ett vindkraftverk tillsammans med Borlänge Energi och Falu Energi & Vatten.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.