Vår ledningsgrupp – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energis ledningsgrupp

Vår ledning består av koncernledning och utökad ledningsgrupp, där samtliga är operativa i den dagliga verksamheten.

Koncernledning

Bengt Östling, vd på Dala Energi

Vd & koncernchef

Bengt Östling

bengt.ostling@dalaenergi.se
+46 (0)247-738 02

Född: 1971 Anställd: 2016

Erfarenhet & utbildning
Tidigare vice vd på Falu Energi & Vatten och affärsområdeschef för kraft, värme och kyla. Bengt har en Bachelor of Science: Control and Maintenance, från Mittuniversitetet och har även gått utbildningen Executive Program in Infra Service Management vid KTH Executive School.

Utöver detta är han även styrelseordförande i DalaVind AB och Prosumenten AB samt vice styrelseordförande i Dalakraft AB. Han är även styrelseledamot i Energibranschens Förhandlings och Arbetsgivarservice i Stockholm AB, Värmevärden Siljan AB och Kurbit AB. Utöver detta styrelseledamot tillika vd i Dala Energi Elnät AB, Dala Energi Fibernät AB och Dala Energi Kraftproduktion AB.

Innehav i Dala Energi
Bengt Östling innehar 4 300 aktier men inga optioner i Dala Energi.

Åsa Bergqvist, Vice vd & operativ chef på Dala Energi

Vice vd & operativ chef

Åsa Bergqvist

asa.bergqvist@dalaenergi.se
+46 (0)247-738 04

Född: 1975 Anställd: 2022

Erfarenhet & utbildning
Tidigare chef på Trafikverket inom området investering. Åsa har även varit chef på Stora Enso Kvarnsveden. Hon har en kandidat- och högskoleingenjörsexamen i kemiteknik på Högskolan Dalarna.

Utöver styrelseposten i Dala Energi är Åsa Bergqvist styrelseledamot i Dalakraft AB.

Innehav i Dala Energi
Åsa Bergqvist innehar 670 aktier men inga optioner i Dala Energi.

Susanne Juhl, ekonomichef på Dala Energi

CFO/ekonomichef

Susanne Juhl

susanne.juhl@dalaenergi.se
+46 (0)247-738 05

Född: 1967 Anställd: 2011

Erfarenhet & utbildning
Tidigare auktoriserad redovisningskonsult på Öhrlings Price WaterhouseCoopers under tio år. Hon har även varit controller inom Dala Energi-koncernen. Susanne har en ekonomie kandidatexamen från Högskolan Karlstad.

Utöver detta är hon även styrelsesuppleant i Dala Energi Elnät AB, Dala Energi Fibernät AB, Fröderbergs Entreprenad och Brunnsborrning AB samt Dala Energi Kraftproduktion AB.

Innehav i Dala Energi
Susanne Juhl innehar inte några aktier eller optioner i Dala Energi.

Utökad ledningsgrupp

Sofia Liljeblad, Dala Energi

Affärsansvarig Elnät

Sofia Liljeblad

sofia.liljeblad@dalaenergi.se
+46 (0)247-738 32

Född: 1975 Anställd: 2013

Verksam som: Affärsansvarig Elnät, samt chef över enheten Kund & Affär.

Erfarenhet & utbildning
Har tidigare arbetat som redovisningsekonom. Sofia har studerat till ekonom vid Högskolan Dalarna. Hon är även styrelseledamot i HSB Bostadsrättsförening Tre Kullor i Leksand samt styrelseledamot i Elinorr.

Henrik Bernhardssson, Dala Energi

Affärsansvarig Fibernät & Kraftproduktion

Henrik Bernhardsson

henrik.bernhardsson@dalaenergi.se
+46 (0)247-738 87

Född: 1974 Anställd: 2013

Verksam som: Affärsansvarig Fibernät och Kraftproduktion.

Erfarenhet & utbildning
Tidigare IT-chef på Vallentuna Elverk AB och senare även Stadsnätschef i samma bolag. Före det Partner and Network Designer på AccessGate AB samt Software developer på Ericsson Networks AB. Henrik är utbildad dataingenjör från Tekniska Högskolan i Kalmar.

Peder Löf, Dala Energi

Affärsansvarig Infraservicetjänster

Peder Löf

peder.lof@dalaenergi.se
+46 (0)247-442 00

Född: 1976 Anställd: 2018

Verksam som: Affärsansvarig Infraservice, samt chef över enheten Entreprenad.

Erfarenhet & utbildning
Sekreterare i Tina Samfällighetsförening. Han har tidigare innehaft positionen som site manager i RemaSawco. Peder är tidigare styrelseledamot och ordförande i Söderås Byskolas Föräldraförening. Han har examen i Bachelor of Engineering (BEng), Electrical and Electronics Engineering, från Högskolan i Halmstad.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.