Elnätsavgiften – för en robust elleverans från Dala Energi
Hoppa till innehåll

Elnätsavgift – för en robust elleverans

Elnätsavgiften är det du betalar för att använda elnätet. Den betalar du till ditt elnätsföretag – alltså Dala Energi för dig som bor i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Säter. Vi ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig.

Vad får jag för elnätsavgiften?

Elnätsavgiften är till för att du alltid ska ha tillgänglig och pålitlig el i ditt hem. De täcker allt från underhåll av kablar till reparationer av utrustningen som håller elen flödande.

 • Du får el levererad till din bostad så att du kan laga mat, duscha, tända lamporna och ladda mobiltelefonen.
 • Du får en säkrare elleverans som kontinuerligt underhålls och säkras för framtiden.
 • Du får ett modern elnät med färre strömavbrott och personal tillgänglig dygnet runt.
 • Du får sms när din bostad påverkas av en störning i elnätet.

Elnätsavgiften kan variera, eftersom den påverkas av din säkringsstorlek och hur mycket el du använder. Att förstå elnätsavgiften gör det enklare för dig att planera din ekonomi.

Skillnaden på elnät och elhandel

Du behöver två olika typer av elavtal för att få el till ditt hem. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget.

 • Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem. Elnätsavtalet kan du därför inte välja själv, utan det beror på vilken elnät din bostad är kopplat till.
 • Elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Detta avtal kan du välja själv.

Lär dig skillnaden:

Kostnaden för elnätet

När du ska betala för din elanvändning finns det två huvudtyper av abonnemang, som passar för olika behov. Val av kapacitet vid anslutning avgör vilket abonnemang du kan välja.

Prislista: Säkringsabonnemang
Säkringsstorlek (A)Abonnemang årsavgiftElöverföring
öre/kWh
16 lägenhet *2 490 kr19,38
165 648 kr19,38
207 839 kr19,38
20 lägenhet *3 920 kr19,38
259 805 kr19,38
3513 714 kr19,38
5019 580 kr19,38
6324 749 kr19,38

Alla priser är inklusive moms, priserna gäller fr.o.m. 2023-04-01.

*Endast tillämpbar för lägenhet i fastighet med gemensam elanslutning för minst tre abonnemang: ett huvudabonnemang och två lägenhetsabonnemang.

** Med fastighet avses huskropp där året runt-boende är möjligt.

***För större mätarsäkring än 63A hänvisar vi till effektabonnemang. Ombyggnadskostnader för mätplats ansvarar du för.

Energiskatt 2024

53,50 öre/kWh inkl. moms
41,50 öre/kWh inkl. moms för de med reducerad energiskatt

Ersättning nätnytta

5,25 öre/kWh inkl moms. Gäller fr.o.m. 23-04-01.

Prislista: Säkringsabonnemang med effekttaxa (från augusti 2024)
SäkringsnivåAbonnemang (kr)Överföring (öre/kWh)Effekt Låglast (kr/kW)Effekt Höglast vinter (kr/kW)Effekt Höglast, sommar (kr/kW)
164 50012,50255025
16 lägenhet *1 98012,50255025
206 24012,50255025
257 86012,50255025
3510 98012,50255025
5015 66012,50255025
6319 80012,50255025

Alla priser är inklusive moms, priserna gäller fr.o.m. 2024-08-01.

Höglast: Vardagar kl 07-19, Vinter: november – mars, Sommar: april – oktober
Låglast: Övrig tid
Medelvärde av de tre högsta topparna under låglast respektive höglast.

*Endast tillämpbar för lägenhet i fastighet med gemensam elanslutning för minst tre abonnemang: ett huvudabonnemang och två lägenhetsabonnemang.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till ditt hem behöver du två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget.

Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen hem till dig medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna.

Elnätsavtalet kan du inte välja själv, utan det görs med det bolag som äger elnätet där du bor. Du kan däremot välja själv vilket elhandelsföretag du vill köpa din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika företag.

Vad ingår i elnätsavgiften?
 • Vi levererar elen du köper från din elhandelsleverantör.
 • Vi underhåller och säkrar kontinuerligt elnätetet för framtiden.
 • Vi minskar antalet strömavbrott för en smidigare vardag.
 • Vi har personal tillgänglig dygnet runt för att hantera strömavbrott.
 • Vi informerar om störningar via sms.
 • Vi hjälper till med övervakning av trädfällning nära ledningarna.
Vad innebär effekttaxa?

Effekttaxan införs som prismodell hos Dala Energi från och med augusti 2024, läs mer här.

Hur kan det skilja sig mellan vad jag och min granne betalar?

Även om du och din granne bor i liknande bostäder, finns det många faktorer som gör era fakturor personliga. Allt från antalet personer i hushållet, säkringens storlek, uppvärmningssätt till den faktiska elförbrukningen spelar in.

Dessutom kan du ha valt ett annat elavtal eller en annan leverantör än din granne. Det viktigaste är i slutändan att hitta det avtal som passar just dina behov och din livsstil.

Varför står det ”elöverföring” på fakturan?

På din faktura från Dala Energi innebär ”elöverföring” en del av nätavgiften för den el som transporteras till ditt hem. Ditt nätavtal med oss består av två delar, oavsett var du bor:

 1. Abonnemangsavgiften: en fast avgift som säkerställer att du har tillgång till elnätet och kan använda el när det behövs.
 2. Elöverföringsavgiften: en rörlig avgift som baseras på mängden el som faktiskt förbrukas i ditt hushåll. Den täcker kostnaden för att föra över elen från våra anläggningar till din bostad.
Hur ändrar jag säkringsstorlek?

Att ha en huvudsäkring som matchar ditt faktiska elbehov kan minska din månadskostnad för elnätet. Om du upptäcker att din nuvarande säkring är större än nödvändigt, kan du genom att justera ner storleken på säkringen sänka dina kostnader.

För att göra denna ändring, kontaktar du en behörig elektriker. Vi på Dala Energi ser till att din säkringsjustering hanteras smidigt.

Varför kommer min faktura från Dalakraft?

Vi på Dala Energi har valt att samfakturera med Dalakraft för att göra det enklare för dig som kund. Om du har elnät från oss och elhandel från Dalakraft, får du allt på en och samma faktura.

Skulle du välja en annan elhandlare än Dalakraft får du två fakturor: en för elhandeln från din valda leverantör och en för elnätet från Dalakraft, som hanterar faktureringen åt oss.

Hur bestäms elnätspriserna?

I en period där elhandelspriserna ökar i Europa, påverkas även vi på Dala Energi som din nätägare. Detta berör specifikt kostnaderna för nätförluster. Det är en oundviklig del av eldistributionen, där en liten mängd el omvandlas till värme under transporten genom elnätet.

För att säkerställa att du får den el du behöver, kompenserar vi för dessa förluster utan att lägga på några extra avgifter. Men när marknadspriserna på el stiger, ökar även våra kostnader för att täcka nätförlusterna. Vi arbetar ständigt för att hålla dessa kostnader så låga som möjligt och skydda dig som kund från marknadens svängningar.

Dalakraft + Dala Energi

Dalakraft = vår samarbetspartner

Som kund hos oss får du dina fakturor från elhandelsbolaget Dalakraft. Du som kund hos både oss och Dalakraft får alltså en samlad faktura för alla dina elkostnader. Har du valt någon annan elhandelsleverantör får du enbart elnätsfakturan från Dalakraft.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.