Få koll på ledningarna med ledningsanvisning – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Få koll på dina ledningar

När du eller någon annan ska gräva på din tomt behöver du veta var ledningarna går i marken, för att inte riskera att gräva av något. När du beställer ledningsanvisning får du reda på var alla ledningar går på din tomt.

Gör så här

 • Anmäl ledningsanvisning i Ledningskollen i god tid innan grävarbetet ska påbörjas. Du får kartunderlag normalt inom tre–fem dagar.
 • Om du efter att ha fått kartan behöver någon som kommer ut och visar ledningarna på plats, anmäler du även detta genom Ledningskollen. Vi behöver fem arbetsdagar för detta.
 • Kom ihåg att kontrollera eventuella andra ledningar som kan finnas på din tomt, exempelvis teleledningar.
 • Om markarbeten ska utföras utanför det område som du har beställt ledningsanvisning för, så måste du göra en ny begäran i Ledningskollen.
 • Om du har frågor kan du gärna kontakta Geomattik, som är vår samarbetspartner för ledningsanvisning för fiber, el och värme.

Information och instruktioner

Kostnad för ledningsanvisning

Ledningsvisning är kostnadsfri

 • om du skickar anmälan minst fem arbetsdagar innan önskat datum
 • om du inte har gjort en tidigare anmälan på samma sträcka
 • vid vattenläckor eller andra akuta situationer.

Annars tillkommer en avgift på 2 500 kronor, inklusive moms.

Markeringsfärger vid utsättning (Märkning på marken)
 • El/gatubelysning: gul (backup röd)
 • Fjärrvärme: blå
 • Fiber: Grön (backup orange)
Gör såhär om skada uppstår
 • Betrakta alltid kablar som strömförande. Rör dem inte, det kan vara livsfarligt!
 • Meddela nätägaren om skada uppstår.
 • Om utsättningen eller kartan inte överensstämmer med verkligheten ska du kontakta nätägaren, innan du fyller igen schakten.
Förhindra kabelskador i marken
 • Ta reda på vad som gäller i din kommun innan du påbörjar grävningen.
 • Redovisa inmätt lägesinformation med en lägesnoggrannhet på ≤0,5 m.
 • Ha ett säkerhetsavståndet på minst en meter på vardera sida om nätägarens anläggning. Markarbeten närmare anläggningen får endast ske med handverktyg.
 • Om du inte följer ovanstående anvisningar och en skada uppstår på kabel, kan du bli ersättningsskyldig. Samma sak gäller om skada uppstår vid terrängens sättning, efter att arbetet är utfört.

Akuta kabelutsättningar

 1. För akuta kabelutsättningar gör du också ett ärende i Ledningskollen.
 2. Därefter ringer du till Geomatikk på 026-123 500 och informerar om den akuta kabelutsättningen
 3. Därefter kommer Geomatikk att utföra kabelutsättningen så snart det är möjligt.
 4. Kabelutsättningen kommer även att dokumenteras i Ledningskollen under det aktuella ärendet.
 5. Om du gräver av en kabel eller skadar en ledning kan du få betala reparationskostnaden själv.

Grävinstruktion nära elnät, fibernät och fjärrvärme

Kabelutsättningen märker ut alla dokumenterade kabelstråk – inom det område för markarbete som du och utföraren har kommit överens om. De anvisade kabelstråken anges även på den karta som ingår i ärendet.

Om det uppstår oklarheter i det aktuella anvisningsområdet eller brister i utsättningen, kontaktar du oss innan markarbetet påbörjas.

Vi kan ta elledningar ur drift innan grävning – för att minimera riskerna. I så fall behöver du kontakta oss minst fem dagar innan grävning. Detta tar vi ut en ersättning för.

Kom ihåg! En utsättning är inte att betrakta som markägarens tillstånd att utföra markarbete.

Beställ tjänster i vårt elnät

Vi på Dala Energi vill försäkra oss om att du har en säker och felfri elförsörjning och erbjuder en rad olika tjänster.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.