Vår styrelse – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energis styrelse

Vår styrelse består av nio styrelseledamöter, varav två är arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen 2024

Tomas Wall, styrelseordförande i Dala Energi

Styrelseordförande

Tomas Wall

Född: 19xx Invald: 2024

Erfarenhet & utbildning

Innehav i Dala Energi
Tomas Wall innehar 600 aktier men inga optioner i Dala Energi.

Susanne Löfås Hällman, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Susanne Löfås Hällman

Född: 1964 Invald: 2018

Erfarenhet & utbildning
HR-direktör i Dellner Couplers AB och certifierad styrelseledamot vid Styrelseakademin. Hon är utbildad företagsekonom vid Högskolan i Gävle.

Innehav i Dala Energi
Susanne Löfås Hällman innehar 200 aktier men inga optioner i Dala Energi. Hon är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Carina Håkansson, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Carina Håkansson

Född: 19xx Invald: 2024

Erfarenhet & utbildning

Innehav i Dala Energi
Carina Håkansson innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi.

Jonny Jones, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Jonny Jones

Född: 1965 Invald: 1999

Erfarenhet & utbildning
Kommunstyrelsens ordförande i Rättviks kommun fram till februari 2022. Han är styrelseledamot i Rättviks kommun Kommunhus AB (ordförande), Rättviks Skoljordbruk AB (ordförande) och Utveckling i Dalarna Holding AB. Jonny är även styrelsesuppleant i Fjällko från Dalarna ekonomisk förening. Jonny har ingen utbildning som är relevant för hans uppdrag i Dala Energi.

Innehav i Dala Energi
Jonny Jones innehar 4 000 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta äger Rättviks kommun, vars kommunstyrelse Jonny Jones är ordförande i, cirka 20 procent av aktierna i Dala Energi. Jonny Jones är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men är beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sebastian Larsson, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Sebastian Larsson

Född: 1993 Invald: 2023

Erfarenhet & utbildning
Är sedan december 2022 kommunstyrelsens ordförande i Leksands kommun. Innan dess var han ordförande för samhällsbyggnadsutskottet och vice ordförande i kommunstyrelsen. Sebastian har gymnasieexamen från Energiprogrammet vid Hushagens gymnasium. Han har även tagit enstaka kurser inom statsvetenskap och juridik.

Han är ledamot i Dalhalla förvaltning AB, ledamot i Utveckling i Dalarna Holding AB, ledamot i BRF Stäppan i Leksand.

Innehav i Dala Energi
Sebastian Larsson innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi. Dock äger Leksands kommun, vars kommunstyrelse Sebastian är ordförande i, cirka 20 procent av aktierna i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Anders Jonsson, styrelsemedlem Dala Energi

Ledamot

Anders Jonsson

Född: 1956 Invald: 2023

Erfarenhet & utbildning
Har arbetat på Tekniska verken i Linköping, bland annat som vd. Han har även erfarenhet som vd på Katrineholms Energi och försäljningschef på Östkraft AB.

Anders har en gymnasieutbildning inom elkraftsteknik samt en civilekonomutbildning med inriktning på ekonomisk styrning och kontroll. Han har också utbildning inom affärsinriktad affärsstyrning, kvalificerad fastighetsförvaltning samt executive program in service management.

Innehav i Dala Energi
Anders Jonsson innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Fredrik Jarl, styrelsemedlem Dala Energi

Styrelseledamot

Fredrik Jarl

Född: 1976 Invald: 2023

Erfarenhet & utbildning
Kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun. Han har utbildning i företagsekonomi och statsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

Fredrik är ordförande för Gagnefsbostäder AB, Räddningstjänsten Dala Mitt och Falun Borlänge-Regionen AB. Han är vice ordförande för Dalarnas kommunförbund och Utveckling i Dalarna Holding AB samt ledamot av insynsrådet för Upphandlingsmyndigheten och huvudman för Leksands Sparbank.

Innehav i Dala Energi
Fredrik Jarl innehar inga aktier eller optioner i Dala Energi. Dock äger Gagnefs kommun, där han är kommunstyrelsens ordförande, drygt sju procent av aktierna i Dala Energi. Han är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, men beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Sofia Liljeblad, arbetstagarrepresentant i Dala Energis styrelse

Arbetstagarrepresentant

Sofia Liljeblad

Född: 1975 Invald: 2020

Erfarenhet & utbildning
Verksam som Dala Energis Affärsansvarig Elnät samt chef för enheten Kund & Affär och har tidigare arbetat som redovisningsekonom. Sofia har studerat till ekonom vid Högskolan Dalarna. Hon är även styrelseledamot i HSB Bostadsrättsförening Tre Kullor i Leksand samt styrelseledamot i Elinorr.

Innehav i Dala Energi
Sofia Liljeblad innehar 2 400 aktier men inga optioner i Dala Energi. Utöver detta innehar Ella och Hugo Liljeblad, som båda är närstående till Sofia Liljeblad, 100 aktier vardera i Dala Energi.

Sofia Liljeblad är beroende i förhållande till bolaget, men oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Arbetstagarrepresentant

Per-Olof Dragsten

Född: 1965 Invald: 2024

Erfarenhet & utbildning
Elektriker och elkraftstekniker.

Innehav i Dala Energi
Per-Olof Dragsten innehar x aktier men inga optioner i Dala Energi. Per-Olof är beroende i förhållande till bolaget, men oberoende i förhållande till bolagsledningen och bolagets större aktieägare.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.