Smart elmätare som ger dig koll på elförbrukningen – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Få koll på din förbrukning med en smart elmätare

Dala Energis elmätare ger smarta insikter till både dig och oss och är en del av framtidens smarta elnät. För att ansluta dina tillbehör till mätaren behöver du aktivera HAN-porten. Detta gör du enklast genom att fylla i formuläret längre ner på sidan.

Så fungerar elmätaren

Snabb åtgärd av problem
I de flesta fall märker elmätaren omedelbart om strömmen bryts och uppmärksammar oss på Dala Energi om det. Detta gör att vi ofta kan åtgärda problemet snabbt. Vid avbrott kan du besöka vår driftkarta och här kan du läsa vilka åtgärder du själv kan göra.. Finns inte ditt avbrott registrerat på dirftkartan, kontakta vår felanmälan på telefon 0247-738 99 – vi har beredskap dygnet runt.

Optimera dina kostnader
Många har fel säkringsnivå i sina hem, där en för hög säkring kan kosta dig minst 1 500 kronor per år – helt i onödan. Med datan från vår smarta elmätare är det lätt att bestämma rätt säkringsnivå.

Insikt i din elförbrukning
Elmätaren samlar information varje timme om din elförbrukning. Du kan enkelt se hur mycket el du använt och identifiera vad som drar mest el. Det gör att du kan sänka din elräkning.

Egen energiproduktion
Elmätaren kan mäta både inmatad el (den du producerar själv) och utmatad el (den du köper). Genom att producera din egen el, till exempel med solceller på ditt tak, bidrar du till mer el i elnätet.

Stabilt elnät
Den smarta tekniken i elmätaren hjälper oss på Dala Energi att övervaka och förbättra elnätets prestanda. Det gör att det blir enklare att förebygga och lösa de problem som dyker upp.

Koppla in tillbehör till mätaren

På mätaren finns en adapter som kallas HAN-port (RJ45). Du kan koppla in tillbehör till elmätaren som hjälper dig att styra värmepumpar, solceller eller batterilager samt balansera laster (så att du inte överbelastar ditt elsystem när du laddar din elbil).

Viktigt att veta! Porten som finns på din elmätare följer HAN-NVE-protokollet och utrustning ansluts med en RJ45-kontakt. För att fungera korrekt behöver den utrustning du köper därmed vara kompatibel med protokollet och RJ-45-uttaget samt matas med extern spänning.

Aktivera HAN-porten i din mätare

Du låser enklast upp HAN-porten i din elmätare genom att fylla i formuläret. Det är kostnadsfritt.

Frågor och svar

Vad behöver jag för att komma igång?

För att få tillgång till elmätarens information behöver du låsa upp HAN-porten. Detta är kostnadsfritt och du gör det enklast genom att fylla i formuläret ovan.

Vad är en HAN-port?

HAN-porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha en HAN-port. Den tillåter dig som kund att ta ut mätvärden om din egen elanvändning – nästan i realtid. Med HAN-porten blir det lättare att komma igång med sin energieffektivisering.

Vad kan HAN-porten användas till?

Porten används för att du ska kunna ta ut nära realtidsvärden från din elmätare. Det kan vara intressant för dig att följa din nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar.

Man kan också ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för till exempel optimering av sin energianvändning eller lastbalansering. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

När kan jag börja använda HAN-porten?

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Kampstrup. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av oss. Aktiveringen sker endast på din begäran och du kan fylla i formuläret ovan för att beställa öppning av HAN-porten.

Kostar det något att aktivera HAN-porten?

Nej, det kostar ingenting. Du kan även avaktivera HAN-porten utan kostnad.

Vad är säkerheten genom HAN-porten?

Vad gäller elsäkerheten leds ingen farlig ström genom porten. Din elmätare påverkas inte heller av utrustningen som du kopplar till HAN-porten.

Vad gäller datasäkerhet är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten.

Enligt myndighetskrav får inte porten vara aktiverad förutom när en kund med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering av den. En aktiv port har du som kund själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Vem kan läsa av HAN-porten?

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktiv, om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port.

När du som kund begär inaktivering, flyttar från adressen eller avslutar nätavtalet av annan anledning är det Dala Energis ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

Min HAN-port har slutat fungera

Om du får problem med HAN-porten hjälper det oftast att bryta strömmen till elmätaren en kort stund med hjälp av huvudbrytaren vid din elmätare. Displayen på mätaren ska då slockna.

Om detta inte fungerar tar du ur huvudsäkringarna. Vilken åtgärd som krävs beror på var brytpunkten sitter och det varierar mellan olika fastigheter.

För att vara säker på att HAN-porten fungerar korrekt över tid, så ska den utrustning man kopplar in i den ha egen strömförsörjning.

Om den utrustning du kopplar in inte har egen strömförsörjning så är risken stor att HAN-porten lägger av efter cirka fyra–sex månader. Du behöver då starta om HAN-porten genom att bryta strömmen till elmätaren.

Om HAN-porten inte fungerar kommer vi att ersätta den kostnadsfritt under garantiperioden på två år. Vi tar dock inget ansvar för eventuell ekonomisk förlust eller andra konsekvenser som kan uppstå på grund av en icke-fungerande adapter, eftersom den ligger utanför vårt kvalitetsansvar.

Hur aktiverar jag HAN-porten?

Aktivering av porten kan du själv göra i formuläret ovan. Kom ihåg att avaktivera porten om du flyttar.

Beställ tjänster i vårt elnät

Vi på Dala Energi vill försäkra oss om att du har en säker och felfri elförsörjning och erbjuder en rad olika tjänster.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.