Nu lyfter helikoptern för årets besiktning av våra luftledningar – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Nu lyfter helikoptern för årets besiktning av våra luftledningar

  • 2 min read

På onsdag, den 17 april lyfter helikoptern för den årliga besiktningen av vårt elnät. Besiktningen sker i Rättvik, Leksand, Insjön, Gagnef, Säter och Hedemora och beräknas pågå till slutet av vecka 17. Ledningsbesiktningar är en del i att kunna säkra en trygg elleverans för er som kunder.  

Helikoptern behöver flyga på låg höjd över elledningarna för att kunna upptäcka eventuella skador. Därför kan djur i inhägnader störas av flygningarna.

”Vi gör givetvis allt vi kan för att inte störa de djur vi upptäcker men vi uppmanar även ägarna till djuren att göra det de kan för att undvika att djuren blir stressade. Om möjlighet finns, ha djuren inne eller i ett hägn längre från ledningen. Vad de individuella djuren behöver vet ägaren bäst”, berättar Jens Thureson, Projekt- och underhållsledare på Dala Energi.

Flygbesiktningen ingår i vårt arbete för att minska antalet elavbrott. De senaste åren har avbrottstiden i elnätet minskat till en historiskt låg avbrottstid på genomsnitt 25 min avbrottstid/år. Förbättringen är mycket tack vare att allt fler luftledningar grävs ned i marken och elnätet därmed blivit mindre känsligt för väder, vind och växtlighet.

Dock finns det fortfarande en del luftledningar i Dala Energis område. Dessa kontrolleras årligen för att se om något skadats, eller om träd är på väg att falla över ledningarna och på så vis kan orsaka elavbrott. Efter besiktningen genomförs reparationer, trädfällningar och andra åtgärder så att elnätet är redo för höststormar och nästa vinters snö. 

”Vi inleder flygningarna i norra området onsdagen 17 april, med utgångspunkt Rättvik. Planen är att börja längst norrut och jobba oss ner mot Leksand och Gagnef för att avsluta i Säter och Hedemora. Om allt går bra och vädret tillåter bör vi vara klara i slutet av vecka 17”, avslutar Jens Thureson.


Helikopterbesiktning av Dala Energis elnät
Område: Rättvik, Leksand, Insjön, Gagnef, Säter och Hedemora
När: Onsdagen 17 april till slutet av vecka 17.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.