Kritiken mot Limån – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Kritiken mot Limån

  • 2 min read

Med tanke på att vi fått kommentarer gällande våra vattenkraftstationer i Limån, vill vi härmed publicera ett svar som kommer ifrån vår vd Bengt Östling. 

Vi sticker inte huvudet i sanden när det kommer till denna fråga, men vi ser till hela bygden utveckling. Vår absoluta ambition är att ansöka om utrivning av våra två vattenkraftstationer i Limån och därmed återställa nedre delen av Limån. Men detta i enlighet med det nya regelverket för miljöprövning av vattenkraft och den nationella plan med tillhörande miljöfond som är framtagen och som sedan i höstas ligger på regerings bord att fastställa.

I den nationella planen har Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät med stöd från bl.a. Länsstyrelserna, gemensamt tagit fram en prioritering utifrån största möjliga nytta för vattenmiljön. Där miljöinsatserna ska gynna såväl fiske och turism som lokal utveckling, och verka för att både nationella och internationella miljömål i vattenverksamheter uppnås.

Dala Energi har haft en dialog med Vattenkraftens miljöfond om Limån och hur vi skulle kunna snabba på åtgärderna i Limån och få förtur. På frågan om vi skulle kunna påskynda just Limån så är svaret tydligt, då måste hela prövningsområdet vara med och inte ett enskilt biflöde, d.v.s. alla biflöden till Siljan.

Vi tar initiativ att samordna en sådan process och på det sättet då få beslut tidigare än vad som nu anges i tidplanen för området som i förslaget är satt till 2025.

Vi har tidigare under den långa processen runt nedre delen av Limån föreslagit en återställning av Limån genom bl.a. en stiftelse där flera intressenter gemensamt bidrar till en återställning av Limån. Man faller då ofta tillbaka på att det är Dala Energis ansvar, vilket är helt riktigt. Det är också därför Dala Energi följer det nationella regelverket och finansiering från miljöfonden som energibranschen solidariskt skapat för att återställningar av vattendrag efter småskalig elproduktion”.

– Bengt Östling, vd Dala Energi

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.