Edsbyns Elverk till dialog om samgående – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Edsbyns Elverk till dialog om samgående

  • 4 min read

DALA ENERGI AB (PUBL) FÖRESLÅR ETT SAMGÅENDE MED AB EDSBYNS ELVERK (PUBL)

Styrelsen för Dala Energi har idag bjudit in styrelsen för Edsbyns Elverk till en dialog om ett samgående. Avsikten är att dialogen skall leda till att Dala Energi lämnar ett offentligt erbjudande där Dala Energi erbjuder aktieägarna i AB Edsbyns Elverk att såsom betalning för varje aktie i AB Edsbyns Elverk erhålla ”X” aktier i Dala Energi AB.

Syftet är att skapa en starkare, lönsammare och mer effektiv koncern än om bolagen skulle fortsätta var för sig. Vi är mitt i paradigmskiften inom energiområdet och digital kommunikation där den långsiktiga målsättningen är att Sverige skall vara klimatneutrala år 2045. Omställningen sker genom flera teknikskiften och nya användningsområden, där ett väl utbyggt och fungerande elnät och fibernät är en förutsättning för att vi tillsammans med utvecklade kundrelationer kan bygga framtidens samhälle.

– Samhällets digitalisering har möjliggjort helt nya arbetssätt som med ny teknik ger stora möjligheter till verksamhetsmässiga skalfördelar. Det ger oss möjlighet att skapa effektiva och geografiskt spridda verksamheter genom virtuella organisationer. Vi kan effektivt jobba för att stärka regioner så att människor och företag kan leva och utvecklas i vår bygd. Genom ett samgående kan vi fortsätta vara lokala i både Dalarna och Hälsingland samtidigt som vi är effektiva, säger Bengt Östling, vd för Dala Energi.

Dala Energi har en lång historia med framgångsrika allianser och samarbeten i intressebolag där bolaget fortsätter att agera lokalt på sina olika marknader. Dala Energi är ett privatägt företag förankrat av ett lokalt ägande i bygden med en drivkraft för bygdens utveckling. Genom att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation hjälper vi människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Dala Energi ägs idag av över 4 300 privata ägare tillsammans med kommuner. Det är ett unikt samarbete, som kan ses som en form av Public Private Partnership. Det ger en utveckling av bygden på affärsmässiga grunder. Aktien handlas publikt via Pepins alternativa lista, där alla kan bli ägare i sitt energibolag med möjlighet att påverka, få avkastning på bygdens utveckling och att delta på en av årets höjdpunkter, en festlig årsstämma med över 800 gäster.

Bolagstämman för Dala Energi har beslutat att Dala Energi-aktien skall listas och marknads noteras på en handelsplats med MTF-plattform. En flytt av aktien skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi skall vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via normala aktiehandelns kanaler för noterade aktier. Samtidigt som en ny handelsplats skall skapa bättre förutsättningar för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi-aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende men med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare. Ett förberedande arbetet är inlett med att notera aktien på en MTF-plattform och bolaget kommer under oktober att presentera mer information samt en tidplan för en notering.

– Det är våra kunder, ägare, medarbetare och samarbetspartners som skapar värde. Tillsammans är vi Dala Energi, fortsätter Bengt Östling

Dala Energi är ett företag i förändring med kraftig tillväxt, transformation och anpassning till nya marknader som håller på att formas. Samtidigt har företaget har en lång historia som startade med att Sverige elektrifierades, genom ett starkt lokalt engagemang för bygdens utveckling. Dagens fiberutbyggnad kan liknas med elektrifieringen, vi går mot ett uppkopplat samhälle och tillgång till internet är lika viktigt som tillgång till el för att kunna leva och utvecklas i vår bygd.

Dala Energi är idag en regional koncern med ca 80 medarbetare och finns på tre orter och verkar inom elnät, fibernät, kraftproduktion och el- och fibernätsentreprenader. Vi samarbetar med intressebolag för fjärrvärme som delägare i Värmevärden Siljan AB, för elhandel som delägare i Dalakraft AB och för vindkraft genom delägande i Dala Vind AB.

Edsbyns Elverk ägs av knappt 700 aktieägare och är idag är en koncern med ca 20 medarbetare och är verksam inom elnät, elhandel och kraftproduktion.

För vidare frågor hänvisas till:
Dala Energi AB
Bengt Östling, VD 076-525 49 02

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.