Marknadsnotera Dala Energi-aktien – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Marknadsnotera Dala Energi-aktien

  • 1 min read

Dala Energi AB (publ) inleder processen med att marknadsnotera Dala Energi-aktien på Nasdaq First North.

Bolagstämman för Dala Energi har beslutat att Dala Energi-aktien skall listas och marknadsnoteras på en handelsplats med MTF-plattform.

En flytt av aktien skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi skall vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via normala aktiehandelns kanaler för noterade aktier. Samtidigt som en ny handelsplats skall skapa bättre förutsättningar för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi-aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende men med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare.

Dala Energis styrelse har utvärderat möjliga handelsplatser utifrån tio urvalskriterier och har därefter fattat beslut att inleda en noteringsprocess av Dala Energi-aktien på Nasdaq First North.

Målsättningen är att en notering av Dala Energi-aktien kan ske under januari 2022.

För vidare frågor hänvisas till: 
Dala Energi AB
Bengt Östling, VD 076-525 49 02

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.