Dala Energi – Ett lokalt energibolag – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energi – Ett lokalt energibolag

  • 5 min read

– Själv är inte alltid bäste dräng, det är tillsammans vi blir starka. Man hittar olika former av samarbete och det är så Dala Energi bildats över tid. Det är en av anledningarna till att vi är glada för att vi har över 80 procent ägandeskap i bygden.” Orden är Bengt Östlings, vd på Dala Energi.

Vi sitter i Bengts svala kontor, det finns en air-condition i ena hörnet av rummet, den verkar inte vara igång men det är ändå en behaglig temperatur i rummet. Ute är det sommarens första dag och den tar i så det knakar. Solen steker och det är riktigt härligt.

”Nu går väl solcellerna på högvarv?”, frågar jag. Bengt berättar, på sitt engagerande sätt, att förvisso är det så, men det får inte bli för varmt då sjunker verkansgraden. Det är viktigt med luftning runt cellerna och kanske inte ha svarta takpannor som Bengt har på sitt tak. Hans solceller har i och för sig några år på nacken. Vi kommer raskt in på hur energilandskapet är under stor förändring.

– Vi är mitt uppe i den nu. Hela elnätet är uppbyggt under framförallt 70 och 80-talen med tanken att det skulle distribueras el från några få stora elproducenter som kärnkraftverk och vattenkraft ut till förbrukarna. I dag ser vi att det går i motsatt riktning. Mycket el produceras lokalt och skickas ut i nätet. Mikroproducenter, sådana som du och jag producerar el med solceller och vindkraftverk som är spridda över landskapet. Det lokala elnätet är plötsligt en hub i distributionen.

Att vara med och bidra till en livskraftig Siljansbygd är en stark drivkraft för Dala Energi. Genom att bygga ut infrastruktur för kommunikation och el till även små byar vill företaget vara med och skapa förutsättningar för att locka människor att flytta till bygden.

– Kan vi ge förutsättningar för de som vill ha en livsstil med lite lugnare tempo så bidrar vi till livskraften ute i byarna, säger Bengt.

Att vara aktieägare

På sätt och vis kan man säga att det gått varvet runt. Dala Energi startades då så kallade belysingsföreningar gick samman för att producera el mer effektivt och billigare. Många byar hade belysningsföreningar som producerade el från vattenkraft. Nu är vi tillbaka till att dalfolk är delägare i sin elproduktion. 50 procent av företaget ägs av kommuner. Resterande 50 procent ägs av många privata aktieägare.

– Att vara ägare till ett lokalt energibolag på det här sättet är unikt och ger en fantastisk förankring i bygden. Ofta är man kund och ägare samtidigt och då kan man vara med och påverka och dessutom så får man utdelning på aktierna.

Att gå på bolagsstämma kanske inte låter så spännande, men faktum är att Dala Energis stämmor brukar besökas av 700 – 800 personer, som umgås och deltar i styrningen av bygdens elbolag.

– Vår vision är ”Tillsammans för bygdens bästa investering.” Det är inte bara aktieutdelningen som är viktig utan att vi verkar och ägs lokalt och att utvecklingen ska vara bra för bygden.

Aktierna handlas på en aktiemarknad som heter Pepins och kan säljas och köpas där en gång i månaden. De senaste åren har priset på aktien stigit från 10 kronor till 26 kronor och intresset för att bli delägare i Dala energi har växt bland annat på grund av att företaget arbetat för att synas mer och få ut sitt budskap.

– Pratar man med ägarna så säger många att det känns som ett välskött bolag med utvecklingspotential.

Det framtida energilandskapet

Vi använder mer el än någonsin och det kommer att fortsätta öka. Mycket av den ökade förbrukningen beror på all den nya teknik vi använder och kommer att använda. Elbilar, smarta hem, mobiltelefoner, datorer och allt annat som kräver el. Den totala miljöpåverkan behöver nödvändigtvis inte öka i samma takt. Mycket av tekniken gör att vi undviker transporter och mycket av det som transporteras kommer i framtiden vara elektrifierat.

– I dag styrs elförbrukningen i princip av två faktorer, väder och industrins behov. Men det är en ojämn förbrukning över dygnet, de flesta gör saker samtidigt. Sätter bilen på laddning på eftermiddagen när man kommer hem från jobbet, tvättar på kvällarna och så vidare.

I framtiden kommer det här ske på ett annat sätt och mycket ser ut att automatiseras och därmed minska kostnaden för kunderna. Tvättmaskinen kommer att gå igång när elen är som billigast och bilen laddas då nätet inte är så hårt belastat.

– Det får inte vara för krångligt för då slår inte en teknikförändring igenom hur bra den än är. Man vill ha det enkelt bekymmersfritt och helst till en förutbestämd kostnad. Med så lite variationer som möjligt. Dit ska vi nå dit tillsammans med våra kunder och aktieägare, avslutar Bengt Östling.

Just nu har du möjlighet att bli delägare i Dala Energi
Dala Energi fortsätter att växa och genomför just nu en ägarspridning genom nyemission. Mellan den 8 juni och 21 augusti sker teckning av nya aktier, läs mer om hur du blir aktieägare på handelsplatsen pepins.com.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.