Avseende notering på Nasdaq First North Growth Market – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Avseende notering på Nasdaq First North Growth Market

  • 2 min read

Pressmeddelande från Dala Energi AB (publ)

Preliminärt godkännande från Nasdaq

Dala Energi AB (publ) (”Dala Energi”) har idag erhållit preliminärt godkännande från Nasdaq Stockholm AB (”Nasdaq”) avseende upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market. Förutsatt att Dala Energi formellt ansöker om godkännande, vid tidpunkten för ansökan uppfyller sedvanliga villkor och slutligt godkänns av Nasdaq är preliminär första dag för handel den 27 januari 2022.

Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att ett byte av handelsplats för Dala Energis aktier till Nasdaq First North Growth Market skapar bättre förutsättningar för att Dala Energi ska vara en folkaktie i vår bygd, där handel kan ske via normala aktiehandelns kanaler för noterade aktier. Samtidigt som en ny handelsplats ska skapa bättre förutsättningar för en korrekt marknadsvärdering av Dala Energi-aktien som borgar för bolagets fortsatta oberoende men med möjlighet att skapa tillväxt och därmed ett ökat värde för ägare, kunder och medarbetare. Förutsatt att Dala Energi erhåller slutligt godkännande från Nasdaq kommer aktierna i Dala Energi att handlas med kortnamn DE och ISIN kod SE0000201253.

Aktieägarna i Dala Energi kommer inte behöva vidta några åtgärder i samband med den planerade noteringen.

Vidare sker ingen nyemission i samband med den planerade noteringen.

Rådgivare
Dala Energi har i samband med genomförandet av noteringen anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare och Redeye AB som certified adviser.

Leksand den 21 januari 2022
Dala Energi AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Bengt Östling,
 VD 076-525 49 02
Susanne Juhl, Ekonomichef 0247-738 05

Om Dala Energi
Dala Energi erbjuder lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt. Vårt fokus ligger på att leverera en kundupplevelse som är lite mer och genom att satsa vidare på våra fokusområden Kund-Medarbetare-Hållbarhet och Ekonomi hoppas vi att vi når vår vision: Tillsammans för bygdens bästa investering. Dala Energi-koncernen omsätter ca 300 Mkr och har ca 34 000 kunder. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och finns idag med verksamhet i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Ett ägande i Dala Energi är ett ägande i en lokal drivkraft med syfte att ge ekonomisk avkastning, en sund samhällsutveckling och en hållbar miljö. 4 300 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef gör detta möjligt.  Redeye AB är Dala Energis Certified Adviser (certifiedadviser@redeye.se, 08-121 576 90)

 Länk till Bolagsbeskrivning
Läs mer om noteringen

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.