dala-energi-meny-investerare-2400

Certified Adviser

Redeye

Mäster Samuelsgatan 42
Box 7141
103 87 Stockholm
+46 (0)8 121 576 90
certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser@redeye.se eller på telefon 08 – 121 576 90.