dala-energi-meny-investerare-2400

Årsstämma 2023

Fredagen den 26 maj 2023 kl. 16.00 i Rättvik Arena, Rättvik.

Information till dig som är anmäld till stämman men inte har hunnit få ditt deltagarkort 
Det går bra att komma in utan deltagarkortet, vi hittar dig i deltagarlistan, glöm inte att ta med din legitimaton.

Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten kan beställas eller hämtas från bolagets hemsida från och med den 29 april.


Kallelse Årsstämma

Valberedningens förslag

Valberedningens_forslag_12_1

Bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier beslutspunkt 12

Förslag till ändrad instruktion


Länk till anmälan


Länkar
Årsredovisning 2022

Hållbarhetsrapport 2022

Beställ tryckt version av årsredovisning och hållbarhetsrapport

gen.img-2

gen.img-3

gen.img-4

gen.img-5

gen.img-6

gen.img-7

gen.img-8

gen.img-9

gen.img