Elnätsavgiften – För en robust och säker elleverans från Dala Energi
Hoppa till innehåll

Stabilitet och trygghet genom elnätsavgiften

Elnätsavgiften är det ni betalar för att använda elnätet. Den betalar ni till ditt elnätsföretag – alltså Dala Energi för er som verkar i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Säter. Vi ansvarar för ledningarna som transporterar elen till er fastighet.

Vad får vi för elnätsavgiften?

Elnätsavgiften är till för att ni alltid ska ha tillgänglig och pålitlig el i er verksamhet. De täcker allt från underhåll av kablar till reparationer av utrustningen som håller elen flödande.

 • Ni får el levererad till er fastighet så att ni kan hålla igång verksamheten.
 • Ni får en säkrare elleverans som kontinuerligt underhålls och säkras för framtiden.
 • Ni får ett modern elnät med färre strömavbrott och personal tillgänglig dygnet runt.
 • Ni får sms när er fastighet påverkas av en störning i elnätet.

Elnätsavgiften kan variera, eftersom den påverkas av er säkringsstorlek och hur mycket el ni använder.

Skillnaden på elnät och elhandel

Ni behöver två olika typer av elavtal för att få el till er fastighet. Ett avtal med ert elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget.

 • Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen. Elnätsavtalet kan ni därför inte välja själva, utan det beror på vilken elnät er fastighet är kopplat till.
 • Elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna. Detta avtal kan ni välja själva.

Lär dig skillnaden:

Kostnaden för elnätet

När ni ska betala för er elanvändning finns det två huvudtyper av abonnemang, som passar för olika behov.

Säkringsabonnemang: För behov upp till 63A.
Effektabonnemang: För behov över 63A.

Prislista: Säkringsabonnemang
Säkringsstorlek (A)Abonnemang årsavgiftElöverföring
öre/kWh
16 lägenhet *1 992 kr15,50
164 518 kr15,50
206 271 kr15,50
20 lägenhet *3 136 kr15,50
257 844 kr15,50
3510 971 kr15,50
5015 664 kr15,50
6319 800 kr15,50

Alla priser är exklusive moms, priserna gäller t.o.m. 2024-07-31, därefter övergår vi till säkringsabonnemang med effekttaxa.

*Endast tillämpbar för lägenhet i fastighet med gemensam elanslutning för minst tre abonnemang: ett huvudabonnemang och två lägenhetsabonnemang.

** Med fastighet avses huskropp där året runt-boende är möjligt.

***För större mätarsäkring än 63A hänvisar vi till effektabonnemang. Ombyggnadskostnader för mätplats ansvarar du för.

Prislista: Effektabonnemang – Lågspänningskunder 0,4 kV

Avgifterna gäller exklusive moms.Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Nätavgifterfrom 2023-04-01
Abonnemang kr/år18 585,00
Elöverföring öre/kWh5,20
Effektavgift kr/kW och månad27,60
Högbelastningsavgift, kr/kW och månad73,70
5Reaktivt uttag utöver den fria gränsen kr/kvar och månad16,00
Nätavgifterfrom 2024-04-01
Abonnemang kr/år19 997,00
Elöverföring öre/kWh6
Effektavgift kr/kW och månad30,36
Högbelastningsavgift, kr/kW och månad81,07
Reaktivt uttag utöver den fria gränsen kr/kvar och månad16,00

Högbelastningstid
Med högbelastningstid avses måndag-fredag kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december.All övrig tid är lågbelastningstid.

Debitering och debiteringseffekt
1. Abonnemang debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemang enligt A1.

 1. Elöverföring enligt A2 debiteras månadsvis av den uttagna energin under månaden
 2. Effektavgift enligt A3 debiteras månadsvis för den högsta aktiva entimmarseffekten.
 3. Högbelastningsavgift enligt A4 debiteras för den högsta uttagna entimmarseffekten under högbelastningstid.
 4. Avgift för reaktiv effekt enligt A5 debiteras för den högsta överuttagna reaktiva effekten under månaden. Fria gränsen för reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt under månaden.
 5. Betalning för leveransen ska vara oss tillhanda senast på första bankdagen 15 dagar från det att räkningen är avsänd. Sker inte betalning i rätt tid förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för detta enligt allmänna avtalsvillkor.
Prislista: Effektabonnemang – Högspänningskunder 10 kV

Avgifterna gäller exklusive moms.Tillsyn av avgifter och villkor utövas av Energimarknadsinspektionen.

Nätavgifterfrom 2023-04-01
Abonnemang kr/år35 893,00
Elöverföring öre/kWh3,60
Effektavgift kr/kW och månad18,40
Högbelastningsavgift, kr/kW och månad65,20
Reaktivt uttag utöver den fria gränsen kr/kvar och månad16,00
Nätavgifterfrom 2024-04-01
Abonnemang kr/år38 621,00
Elöverföring öre/kWh4,80
Effektavgift kr/kW och månad20,25
Högbelastningsavgift, kr/kW och månad71,74
Reaktivt uttag utöver den fria gränsen kr/kvar och månad16,00

Högbelastningstid
Med högbelastningstid avses måndag-fredag kl. 06-22 under månaderna januari, februari, mars, november och december. All övrig tid är lågbelastningstid.

Debitering och debiteringseffekt
1. Abonnemang debiteras månadsvis med en tolftedel av abonnemang enligt A1.

2. Elöverföring enligt A2 debiteras månadsvis av den uttagna energin under månaden

3. Effektavgift enligt A3 debiteras månadsvis för den högsta aktiva entimmarseffekten.

4. Högbelastningsavgift enligt A4 debiteras för den högsta uttagna entimmarseffekten under högbelastningstid.

5. Avgift för reaktiv effekt enligt A5 debiteras för den högsta överuttagna reaktiva effekten under månaden Fria gränsen för reaktiv effekt är 50 % av uttagen aktiv effekt under månaden.

6. Betalning för leveransen ska vara oss tillhanda senast på första bankdagen 15 dagar från det att räkningen är avsänd. Sker inte betalning i rätt tid förbehåller vi oss rätten att debitera kostnader för detta enligt allmänna avtalsvillkor.

Energiskatt 2024

42,80 öre/kWh exkl. moms
33,20 öre/kWh exkl. moms för de med reducerad energiskatt

Ersättning nätnytta och inmatningsavgift

4,2 öre/kWh exkl. moms. Gäller t.o.m. 24-07-31
6,0 öre/kWh exkl. moms. Gäller fr.o.m. 24-08-01

Inmatningsavgift produktion upp till 63A
20 kr/mån exkl moms

Prislista: Säkringsabonnemang med effekttaxa (från augusti 2024)
SäkringsnivåAbonnemang (kr)Överföring (öre/kWh)Effekt Låglast (kr/kW)Effekt Höglast vinter (kr/kW)Effekt Höglast, sommar (kr/kW)
163 60010204020
16 lägenhet *1 58410204020
204 99210204020
256 28810204020
358 78410204020
5012 52810204020
6315 84010204020

Alla priser är exklusive moms, priserna gäller fr.o.m. 2024-08-01.

Höglast: Vardagar kl 07-19, Vinter: november – mars, Sommar: april – oktober
Låglast: Övrig tid
Medelvärde av de tre högsta topparna under låglast respektive höglast.

*Endast tillämpbar för lägenhet i fastighet med gemensam elanslutning för minst tre abonnemang: ett huvudabonnemang och två lägenhetsabonnemang.

Vanliga frågor

Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att kunna få el till er fastighet hem behöver ni två olika typer av avtal. Ett avtal med ditt elnätsföretag och ett med elhandelsföretaget.

Elnätsföretaget ansvarar för ledningarna som transporterar elen till er medan elhandelsföretaget står för elen som fraktas i ledningarna.

Elnätsavtalet kan ni inte välja själva, utan det görs med det bolag som äger elnätet där ni verkar. Ni kan däremot välja själva vilket elhandelsföretag ni vill köpa er el ifrån. Därför kan ni få er elräkning från två olika företag.

Vad ingår i elnätsavgiften?
 • Vi levererar elen ni köper från din elhandelsleverantör.
 • Vi underhåller och säkrar kontinuerligt elnätetet för framtiden.
 • Vi minskar antalet strömavbrott för en smidigare vardag.
 • Vi har personal tillgänglig dygnet runt för att hantera strömavbrott.
 • Vi informerar om störningar via sms.
 • Vi hjälper till med övervakning av trädfällning nära ledningarna.
Vad innebär effekttaxa?

Effekttaxan införs som prismodell hos Dala Energi från och med augusti 2024, läs mer här.

Hur kan det skilja sig mellan vad vi och en annan verksamhet i närheten betalar?

Även om ni verkar i liknande fastigheter, finns det många faktorer som gör era fakturor individuella. Allt från antalet medarbetare i verksamheten, säkringens storlek, uppvärmningssätt till den faktiska elförbrukningen spelar in.

Dessutom kan ni ha valt ett annat elavtal eller en annan leverantör än er granne. Det viktigaste är i slutändan att hitta det avtal som passar just er verksamhets behov bäst.

Varför står det ”elöverföring” på fakturan?

På fakturan från oss innebär ”elöverföring” en del av nätavgiften för den el som transporteras till er. Ditt nätavtal med oss består av två delar, oavsett var ni verkar:

 1. Abonnemangsavgiften: en fast avgift som säkerställer att ni har tillgång till elnätet och kan använda el när det behövs.
 2. Elöverföringsavgiften: en rörlig avgift som baseras på mängden el som faktiskt förbrukas i er fastighet. Den täcker kostnaden för att föra över elen från våra anläggningar till er fastighet.
Hur ändrar vi säkringsstorlek?

Att ha en huvudsäkring som matchar ert faktiska elbehov kan minska er månadskostnad för elnätet. Om ni upptäcker att er nuvarande säkring är större än nödvändigt, kan ni genom att justera ner storleken på säkringen sänka era kostnader.

För att göra denna ändring, kontaktar ni en behörig elektriker. Vi på Dala Energi ser till att er säkringsjustering hanteras smidigt.

Varför kommer fakturan från Dalakraft?

Vi på Dala Energi har valt att samfakturera med Dalakraft för att göra det enklare för er som kund. Om ni har elnät från oss och elhandel från Dalakraft, får ni allt på en och samma faktura.

Skulle ni välja en annan elhandlare än Dalakraft får ni två fakturor: en för elhandeln från er valda leverantör och en för elnätet från Dalakraft, som hanterar faktureringen åt oss.

Hur bestäms elpriserna?

I en period där elhandelspriserna ökar i Europa, påverkas även vi på Dala Energi som er nätägare. Detta berör specifikt kostnaderna för nätförluster. Det är en oundviklig del av eldistributionen, där en liten mängd el omvandlas till värme under transporten genom elnätet.

För att säkerställa att ni får den el ni behöver, kompenserar vi för dessa förluster utan att lägga på några extra avgifter. Men när marknadspriserna på el stiger, ökar även våra kostnader för att täcka nätförlusterna. Vi arbetar ständigt för att hålla dessa kostnader så låga som möjligt och skydda er som kund från marknadens svängningar.

Dalakraft + Dala Energi

Dalakraft = vår samarbetspartner

Som kund hos oss får ni era fakturor från elhandelsbolaget Dalakraft. Ni som är kund hos både oss och Dalakraft får alltså en samlad faktura för alla era elkostnader. Har ni valt någon annan elhandelsleverantör får ni enbart elnätsfakturan från Dalakraft.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.