Kvinnlig elnätstekniker på Dala Energi

Vision och affärsidé

Vår affärsidé

Dala Energis affärsidé är att erbjuda lösningar inom energi och digital kommunikation som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Dala Energi är en regional koncern som agerar lokalt på våra olika marknader.

Vårt fokus skall ligga på att leverera en kundupplevelse som är lite mer.

Dala Energi strävar efter att betraktas som det mest attraktiva varumärket i vår bransch. Vi skall uppfattas som innovativa och vara ledande med smarta lösningar.

Vår vision

Tillsammans för bygdens bästa investering.

pappa_barn_512px_bild_i_content

 

Vår devis

Lite mer för bygden.