Vi förstärker elnätet i Siljansnäs – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Vi förstärker elnätet i Siljansnäs

  • 3 min read

Nu i maj genomför vi grävarbeten för att förstärka elnätet i Siljansnäs. Arbetet påverkar periodvis framkomligheten på vissa vägar. Likaså kommer det innebära kortare planerade elavbrott för hushåll i byn. Vid elavbrotten blir berörda hushåll meddelade i förväg.

För att göra elnätet mer driftssäkert byter vi ut befintliga luftledningar med el mellan Limån och Siljansnäs. Dessa ersätts med elkablar som grävs ned i marken. Totalt ersätts 12 kilometer luftledningar med ca 17 kilometer nedgrävd kabel.

— Det är mycket viktigt med en trygg elförsörjning, annars skulle stora delar av bygden sluta fungera. Genom att byta ut luftledningar mot markkablar så förebygger vi en hel del avbrott som kan uppstå till exempel vid stormar. Det här är ett arbete vi genomför året om i vårt nät, för att vi ska kunna hålla nere avbrottstiden och leverera el tryggt och säkert, säger Christer Nilsson, projektchef Dala Energi.

I samband med dessa arbeten passar vi på att bygga ut fibernätet mellan Siljansnäs och Olsnäs. Berörda fastighetsägare har fått erbjudande om fiberanslutning och mer information kommer att skickas ut till dessa inför byggstart.

Luftledningarna grävs ned från Limån till Siljansnäs.

Det görs även förberedelser och nödvändiga installationer för fiber mellan Backbyn och Almoviken, för att under 2024 komma fram med egen fibermatning från Leksand.

Först när samtliga kablar är nedgrävda kommer befintliga elstolpar att tas bort, vilket beräknas att ske under 2024. Hela projektet kostar ca 15 miljoner kronor och finansieras delvis genom EU-bidrag.

Preliminära datum

Pågående
Grävarbeten pågår i Siljansnäs. Vissa vägar behöver tillfälligt grävas av för att de nya kablarna ska kunna ledas fram. När förutsättningarna tillåter genomförs i stället borrning under körbanan. Vid borrning påverkas ej trafiken nämnvärt, men kör gärna försiktigt när ni passerar de som arbetar.
Samtliga vägar kommer givetvis att återställas.

Oktober, 2023
Samtliga grävarbeten och kabeldragningar beräknas vara klara.

2024
Stolpar för luftledningar rivs och transporteras bort.

Har du frågor eller synpunkter kring arbetet är du självklart välkommen att kontakta oss. Du hittar telefonnummer, öppettider och webbformulär i länken här nedan

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.