Vd Bengt Östling om Nordion Energis erbjudande om partnerskap – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Vd Bengt Östling om Nordion Energis erbjudande om partnerskap

  • 4 min read

Vi träffar Dala Energis vd Bengt Östling och ställer några frågor angående erbjudet om partnerskap som kom igår, måndag 24 juni 2024.

Hej Bengt, budet som kom igår gällande partnerskap, varför anser du att det är ett starkt erbjudande?
– Energimarknaden är under stark förändring till följd av samhällets energiomställning och snabba utveckling. Det ställer nya krav på leverantörer av elnät och digital kommunikation vad gäller såväl storlek som resurser i övrigt.

Tillsammans med Nordion Energi kan vi fortsätta utveckla en stark elnäts- och fiberverksamhet som möter framtida krav. Vi kombinerar industriellt kunnande med tillgång till kapital. Partnerskapsmodellen bygger på en lokalt förankrad organisation och ett lokalt inflytande i bolagets styrning. Där vi på ett bra sätt nyttjar styrkorna i båda bolagen. Dessutom kommer ett breddat ägande i elnät, fibernät och infrastrukturtjänster sker till en mycket attraktiv värdering. Ett framtida partnerskap ger tydliga mervärden för kunder, ägare och medarbetare.

Hur kommer partnerskapet med Nordion Energi att påverka våra el- och fiberkunder?
– Partnerskapet syftar till att skapa operativa synergier, vi får då bättre förutsättningar för att leverera mer prisvärda el-och fibertjänster än idag.

Prisvärd, betyder det lägre pris?
– Vi strävar hela tiden att leverera tjänster med hög kvalité till ett så långt pris som möjligt, ett partnerskap med Nordin Energi ger oss bättre förutsättningar i strävan efter att nå målet med energibranschens nöjdaste kunder.

Bengt Östling, vd för Dala Energi
Bengt Östling, vd för Dala Energi

Hur kommer vi att behålla vår lokala förankring och närvaro trots partnerskapet med Nordion Energi?
– Vår lokala närvaro och förankring är en central del av vår identitet och det kommer inte att förändras. Partnerskapet syftar till att stärka vår lokala närvaro genom att kombinera vår regionala kompetens med Nordion Energis resurser.

Innebär det att vi kommer vi fortsätta med en uppskattad bolagsstämma, sponsra lokala föreningar och evenemang som tidigare?
– Ja, vår lokala förankring är en viktig del av vår verksamhet och vi kommer fortsätta att stödja lokala föreningar och evenemang precis som vi alltid har gjort. Dala Energi har en över 125-årig lång historia som vi värnar om, och detta inkluderar vårt engagemang i samhället.

Hur ser du på den framtida utvecklingen för Dala Energi med detta samarbete?
– Jag ser stora möjligheter för tillväxt och utveckling. Partnerskapet är en plattform och ger oss tillgång till ytterligare resurser och kompetens, vilket kommer att stärka vår position som en ledande regional aktör inom energi och digitalkommunikation.

Vad innebär partnerskapet för Dala Energis medarbetare?
– För våra medarbetare innebär partnerskapet nya möjligheter till utveckling och tillgång till större resurser. Vi förväntar oss att detta kommer att stärka vår arbetsmiljö och ge oss möjlighet att växa tillsammans. Målsättningen kvarstår att Dala Energi är Dalarnas attraktivaste arbetsplats.

Vad innebär erbjudandet för aktieägarna?
– I enlighet med ägarnas förväntningar fortsätter vi att utveckla bolaget, där vi driver värdeskapande strukturutveckling som utvecklar vår effektivitet och konkurrensförmåga till nytta för kunderna och ägarna. Vi visar ett bättre alternativ med en avsevärt högre värdering av bolagets tillgångaralternativ för aktieägarna än det offentliga uppköpserbjudandet från Ellevio, vilket är helt i linje med ägarnas intentioner att fortsätta utveckla Dala Energi.

Vad gör att du anser att partnerskap är bättre för våra aktieägare jämfört med Ellevios uppköpserbjudande?
– Vi kan fortsätta som en fristående och regional leverantör, som är lokalt förankrad och fortsatt som Dala Energi och samtidigt tillvarata operativa synergier och stärka vår konkurrensförmåga till nytta för kunderna, ägarna och medarbetarna. Detta tillsammans med en attraktiv värdering av tillgångarna, en betydande premie på över 60 % mot det offentliga uppköpserbjudandet.

Vad har aktieägarna att ta ställning till?
– Det offentliga uppköpserbjudandet från Ellevio är riktat till Dala Energis aktieägare, som ska ta ställning till om det ska antas eller avböjas. Väljer man att avböja erbjudandet från Ellevio är man med på fortsatt utvecklingsresa, där delar av tillgångarna planeras att realisera med bibehållen rådighet över samhällsviktig infrastruktur. Vår vision är Tillsammans för bygdens bästa investering.

Vad händer nu?
– Vi har nu ingått ett avtal om att exklusivt slutförhandla partnerskapet ett arbete som beräknas vara slutfört under september. Därefter kommer de slutliga godkännandena från Nordion Energis styrelse och en extra bolagsstämma i Dala Energi att äga rum senare under hösten.

Tack Bengt, något du vill tillägga?
– Jag vill gärna avsluta med att önska alla våra kunder, ägare och medarbetare en riktigt skön sommar! 🌸

Länk till pressmeddelandet

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.