Förstärkt elnät när Dala Energi byter 100 nätstationer – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Förstärkt elnät när Dala Energi byter 100 nätstationer

  • 4 min read
Elin Lindberget

Dala Energi tar ett stort kliv mot en stabilare och säkrare elförsörjning för bygden genom att ersätta 100 gamla nätstationer med nya, moderna installationer. Detta omfattande projekt markerar inte bara en teknisk uppgradering utan också ett åtagande till att säkerställa en ljus framtid för regionen. Hela projektet beräknas vara klart 2027.

Nätstationer finns i alla bostadsområden och är de små husen med en varningsskylt för el på utsidan. Nätstationen tar emot medelstark spänning från elnätet, omvandlar den till lågspänning och distribuerar den vidare till hushållen i området. Varje hushåll är direkt kopplat till en nätstation i närheten.

Elin Lindberget vid den nya stationen och gamla stationen där den gamla stationen syns till vänster och den nya till höger. Resten av teamet, som vid tillfället var fullt upptagna att koppla in den nya stationen, är Magnus Romare, Firas Al Khalil och Jamal Borhan.

Elin Lindberget är projektledare för hela bytet och vi träffar henne i Insjön där man just nu byter en nätstation i Tunsta. Den gamla stationen är framgrävd och den nya står bredvid. På marken runt stationerna ligger ett virrvarr av elkablar som ska kopplas in.

Varför gör ni det här bytet, Elin?

– Det är en del i Dala Energis satsning på ett stabilare elnät. Vi börjar med att ersätta de stationer som är i störst behov i Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. När vi bytt dessa så kommer vi göra mer geografiskt fokuserade insatser för att öka effektiviteten i bytet.

Hur många har ni bytt ut hittills i år?

– Två. Utbyte av en nätstation tar omkring en vecka, och sommartid är den mest intensiva perioden för dessa arbeten. Tjälen på vintern och behovet av att undvika strömavbrott under kallare månader gör sommaren till den ideala tiden för dessa arbeten. Just nu trimmar jag och mina kollegor in en organisation för att det ska gå så smidigt som möjligt.

Det blir full fart på sommarhalvåret, alltså?

– Ja, med hundra stationer som ska bytas så behöver vi hitta ett arbetssätt som är effektivt, ungefär som i en fabrik. Alla måste veta vad de ska göra så att arbetet flyter på med så få avbrott som möjligt. Nästa år räknar vi med att ha tre team som arbetar med det här parallellt. Då kommer vi hålla tidsplanen och vara klara till 2027.

Ett byte av en nätstation kräver en hel del planering. Nya nätstationer ska beställas, schaktentreprenörer sköter grävarbeten, markfrågor ska hanteras, berörda hushåll informeras och såklart behövs kunniga elektriker som kopplar de nya nätstationerna. Man kan heller inte bara stänga av den gamla stationen, utan bytet måste ske succesivt för att hushåll och företag ska påverkas så lite som möjligt.

Hur gamla är stationerna som byts ut?

– Många av dem är 50-60 år gamla så det är dags för en uppgradering.

Blir det någon förbättring för elkunderna?

– Absolut. Den nya tekniken möjliggör snabbare åtgärder vid strömavbrott och minskar behovet av fysiska inspektioner. Det innebär mindre störningar och snabbare service för våra kunder. Vi är stolta över att kunna bidra till en säkrare och mer stabil framtid för alla i bygden. Vi stärker inte bara elnätet utan bidrar även till en mer pålitlig och säker elförsörjning. Detta arbete underlättar vardagen för våra kunder och stärker vår gemensamma strävan efter en mer hållbar framtid.

Då får vi önska lycka till i arbetet.

– Tack!

Elin Lindberget
Elin Lindberget är projektledare för bytet av de 100 stationerna.

Elin Lindberget skriver löpande om hur projektet framskrider.
Läs Elins anteckningar här

För frågor om bytet av nätstationer är du självklart välkommen att kontakta Dala Energi.


Detta är en artikel från Siljan News.
Text: ©Siljan News
Foto: ©Siljan News / Elsa Wiliow, Volang Studio AB

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.