Pressmeddelande – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Pressmeddelande

  • 2 min read

DalaLink överlåter hela rörelsen till Dala Energi

Den gemensamma målbilden är att tillsammans fortsätta utveckla DalaLinks verksamhet i en större koncern.

Dala Energi får del av en effektiv och kompetent organisation för att bygga ny fiberinfrastruktur, vilket är värdefullt och inte minst för att möta efterfrågan från kunderna.

Genom att tillsammans utveckla entreprenadverksamheten inom fiberområdet ser vi flera fördelar. Vi får också snabbt bättre förutsättningar för att leverera kommunikationslösningar inom Dalarna, berättar Dala Energis Vd Bengt Östling.

Vi ser detta som ett naturligt steg i DalaLinks utveckling och en möjlighet att växa ytterligare på fibermarknaden i Dalarna. Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Dala Energi under flera år och ser verkligen fram emot att utveckla verksamheten tillsammans och bli en del av koncernen. Detta innebär initialt inga större förändringar för våra kunder och samarbetspartners och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, berättar Jonas Björklund och Mattiaz Ullström.

Dala Energi och DalaLink ska tillsammans satsa på att öka försäljningen av externa tjänster åt andra nätägare och fastighetsägare i Dalarna så som konsultation, byggnation och underhåll av stadsnät och bredbandslösningar.

Överlåtelsen planeras till den 1 januari 2018 då alla 8 medarbetare som idag arbetar i DalaLink blir en del av Dala Energi.

Kontaktpersoner

Bengt Östling, Vd Dala Energi, 0247- 738 02
Henrik Bernhardsson, Produktägare Fiber Dala Energi, 0247-738 87
Jonas Björklund eller Mattiaz Ullström, DalaLink, 0250-511 190
Kent Byman, Kommunikations & Marknadschef Dala Energi, 076-117 49 28

Pressbilder

Från vänster: Bengt Östling, Mattiaz Ullström, Jonas Björklund och Henrik Bernhardsson

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.