Ny solcellspark kan försörja 300 villor med el – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Ny solcellspark kan försörja 300 villor med el

  • 2 min read

Anläggningen planeras längs med E16 mot Vansbro i Gagnefs kommun. Ytan för solcellsanläggningen motsvarar cirka 12 fotbollsplaner. Planen är att markarbetet ska inledas under hösten 2023 och invigningen förväntas äga rum i början av sommaren 2024. Fyra parter är delaktiga i byggnationen, Dala Energi, Dalavind, Dala Vindkraft Ekonomisk förening och markägare.

Dala Energi har utrett ett flertal områden i länet för möjliga solcellsparker men området längs med E16 mot Vansbro är det mest lämpliga för uppkoppling till nätet. Parken behöver en stor yta och närhet till en mottagningsstation som tar emot kraften.

– Det här ligger rätt i tiden med de energipriser och den klimatkris vi befinner oss i. Vi tar vara på solens resurser med tanke på framtiden och de klimatmål som förväntas uppnås till 2045, berättar Dala Energis projektledare Mago Göransson som även berättar att folk i allmänhet är positiva till solenergi.

Ytan på 6,5 hektar består i dag av gammal åkermark och ägs av en privat markägare. Mellan honom och Dala Energi finns nu ett arrendeavtal som gäller i fyrtio år, någon han är nöjd med.

– Det känns spännande och intressant med framtidens elproduktion. Det är också bra att marken kommer till nytta. Den går inte att använda till något annat, berättar markägare Anders Janises.

DalaVind fick sedan i uppdrag att driva processen med arrendedialog, (miljö)tillstånd och affärsupplägg.

– Det känns jättebra. För vår del handlar det om att hitta olika lokala kraftproduktionslösningar så att vi kan fortsätta bidra till ett hållbart samhälle i länet, säger Helen Wittesjö, Vätgasansvarig på DalaVind.

Förhoppningen är att markarbetet ska inledas under sommar/höst och parken förväntas leverera cirka 4 000 MWh per år när den står klar. Det motsvarar cirka 300 villors elförbrukning under ett år.

Dala Vindkraft Ekonomisk förening har under en längre tid tittat på möjligheten att även erbjuda solenergi till medlemmar. Fram till nu har det bara varit vindkraft man kan bli delägare i.

– Vi i styrelsen har diskuterat möjligheten att även erbjuda solenergi till medlemmar, säger Sverker Ericsson, Dala Vindkraft. Vi ser att många börjar förstå att alla kraftslag behövs i energiomställningen. Det är inte alla som har möjlighet att sätta solceller på sitt eget tak, och då vill vi ge möjlighet att investera i solenergi som andelsägare.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.