Elpriskompensationen på plats – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Elpriskompensationen på plats

  • 2 min read

Riksdagen har beslutat om att bistå med elprisstöd till hushåll som drabbats hårdast av de höga elpriserna. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som kund hos Dala Energi och hur mycket du kommer få i kompensation.

Elpriskompensationen gäller för december 2021, januari 2022 samt februari 2022 och stödet baseras på hur stor elanvändning ditt hushåll haft varje månad. I tabellen nedan kan du se de olika nivåerna för kompensation.

Elprisstöd

Förbrukning per månad (kWh)Stöd per månad (kr)
700–899100
900–999 200
1000–1099300
1100–1199400
1200–1299 500
1300–1399700
1400–1499900
1500–15991 100
1600–1699 1 300
1700–17991 500
1800–18991 700
1900–19991 900
Över 20002 000

När betalas stödet ut till dig som kund?
Vi börjar ersätta våra kunder på fakturan som kommer i april, som gäller din förbrukning i mars.

Behöver jag som kund ansöka om något?
Du kommer få betalningen automatiskt som kreditering på din elnätsfaktura och du behöver därmed inte ansöka om pengarna.

Kan jag som kund välja att få pengarna utbetalade, istället för kreditering på min faktura? 
Nej. Betalningen kommer att ske via kreditering på faktura. Det sättet kommer att ge oss bäst förutsättningar för att så snart som möjligt kunna betala ut ersättningen till våra kunder.

Hur kan jag se min förbrukning för december, januari och februari?
För att se hur stor din förbrukning var under dec-feb, och därmed kunna bilda en uppfattning om hur stort ditt stöd kan bli, kan logga in på Mina sidor.

Du som har en pappersfaktura kan se din förbrukning på fakturan.

Varför kommer pengarna från elnätsföretagen?
Elnätsbolagen är utsedda av Regeringen att administrera elprisstödet eftersom elnätsbolagen anses ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget. Vi kommer att administrera utbetalningarna till alla våra nätkunder oavsett vilket elhandelsbolag du har.

Läs mer
Regeringen: Frågor och svar om elpriskompensationen
Regeringen: Kompensation för höga elpriser


Uppdatering efter dagens presskonferens med regeringen (220314)

Idag har regeringen lämnat ett förslag om att elpriskompensationen förlängs en månad i södra och mellersta Sverige. För elkonsumenterna i elområdena 3 och 4, föreslås en förlängd elpriskompensation. Det kommer i detta fall handla om ytterligare en månad, mars 2022, med en ersättning på mellan 100 och 1 000 kronor. Denna kompensation skulle i detta fall bli aktuellt för Dala Energis kunder som tillhör elområde 3.

Vi kommer att återkomma med ytterligare information när vi vet mer.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.