Byte av vägbelysning i delar av Siljansnäs – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Byte av vägbelysning i delar av Siljansnäs

  • 1 min read

Dala Energi har fått i uppdrag av Trafikenheten på Leksands Kommun att byta ut befintlig vägbelysning längs med Moravägen, Björkbergsvägen och Prästbacken i Siljansnäs till LED-belysning. Bytet till LED-armaturer ger en fördelaktig energibesparing och ger ett bättre, klarare sken på vägar som är väl trafikerade.

Vi beräknar att påbörja arbetet i slutet av denna vecka (v 49) och vara klara i slutet av vecka 50.

För din och vår säkerhet i trafiken använder vi oss av TMA (påkörningsskydd), det innebär att framkomligheten kan vara begränsad under den tid arbetet pågår.  Vi hoppas på er förståelse och att ni sänker hastigheten när ni passerar oss vid vägen så att ingen utsätts för en onödig risk.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.