Beslut om elprisstödet – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Beslut om elprisstödet

  • 3 min read

Den 27 oktober presenterade regeringen ett förslag för elprisstöd. Ett högkostnadsskydd för höga elpriser ska införas i  elprisområde 3 (som Dala Energis kunder tillhör) samt till elprisområde 4 (södra Sverige). 

Fem miljoner kunder kommer att vara berättigade till någon form av ersättning och stödet omfattar 55 miljarder kronor. Stödet kommer att ges till både hushåll, företag och organisationer. Stödet kommer att gälla retroaktivt för perioden oktober 2021-september 2022. Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att kunna betala ut stöd till elkunder i Sverige.

Den 9 december informerade regeringen om att ett nytt elprisstöd ska betalas ut. Stödet ska riktas till hushållen i hela Sverige och avser ersättning för hushållens elkostnader under november och december 2022. Detta stöd ska betalas ut till samtliga elprisområden (1-4).

Frågor och svar

Hur mycket får jag i stöd ekonomiskt?
I det område vi tillhör (elprisområde 3) så uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021-september 2022. Hur mycket din förbrukning är under perioden kan du se om du loggar in på Mina Sidor.

Hur räknar jag ut summan?
0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Räkneexempel
Om din förbrukning var 20 000 kWh under året, så räknar du 0,5×20 000 = 10 000 kr

Hur kommer utbetalningen att ske?
Försäkringskassan och Svenska kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att förbereda för att kunna betala ut stödet. Enligt Svenska Kraftnät är prognosen att utbetalningen ske i februari, om inget oförutsett sker.

Gäller detta stöd utöver elpriskompensationen tidigare i år?
Ja, detta är ett nytt stöd.

Får man stöd för flera bostäder?
Ja, för alla dina fastigheter i elprisområde 3 och 4 med separata elnätsavtal.

Får jag stöd om elen ingår i min hyra?
Om elen ingår i din hyra eller om kostnaden för den el du förbrukar vidarefaktureras av en fastighetsägare, förening eller liknande, så får du inte stöd direkt från den här åtgärden. Det är naturligtvis fritt för den som normalt vidarefakturerar el att även föra stödet vidare.

Behöver jag ansöka om att få ta del av stödet?
Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto utan att du själv behöver göra någonting. Kommer ni att kontakta mig med anledning av stödet? Nej, ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar.

Om någon kontaktar dig angående det, lägg på luren och kontakta polisen

Stödet kommer att utbetalas direkt till ditt konto utan att du själv behöver göra någonting.Varning – Lämna inte ut personliga koder!

Fler frågor och svar hittar du på Svenska Kraftnäts hemsida.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.