Reklamation – om du inte är nöjd med Dala Energi
Hoppa till innehåll

Reklamation

Om du inte är nöjd med våra produkter eller tjänster tar vi varmt emot din synpunkter. Annars kan du alltid lämna en reklamation.

När du inte är nöjd med Dala Energi

Vi vill ständigt bli bättre och vi gör det genom att lyssna på dig som kund. Om vi inte har lyckats leva upp till dina förväntningar, ber vi dig att kontakta vår kundservice.

Fortfarande inte nöjd? Skicka in en reklamation via formuläret nedan, så hör vi av oss. Läs mer om hur reklamation fungerar på Konsumentverket.

Oberoende rådgivning

Om du vill ha neutral rådgivning om energieffektivitet och jämförelseprofiler kan du vända dig till Leksands kommunRättviks kommunGagnefs kommunSäters kommun eller Energimarknadsbyrån, som ger kostnadsfri rådgivning om el.

Tvistlösning

Om du behöver hjälp med all lösa en tvist kan du höra av dig till dessa aktörer:

  • Energimarknadsinspektionen (EI) övervakar el, naturgas och fjärrvärme för att säkerställa bästa funktion. De tar upp ärenden som gäller nätavgifter och leverans i elnätet.
  • Allmänna reklamationsnämnden (ARN) löser tvister mellan företag och konsumenter kostnadsfritt och opartiskt.
  • Du kan även ta tvisten till allmän domstol om du inte är nöjd med ARN:s beslut.

Dina rättigheter

Enligt ellagen 18 §: elleverantörer och nätkoncessionshavare som träffar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information om:

  • konsumentens rättigheter
  • hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål
  • vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning
  • oberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.

Ersättning vid strömavbrott

Om du har haft ett avbrott som varat minst tolv timmar eller som orsakat skada kan du ha rätt till avbrottsersättning.

Skadeanmälan

Har något i ditt hem gått sönder eller blivit förstört på grund av ett strömavbrott eller annan brist genom vårt elnät? Då kan du ha rätt till ersättning i form av skadestånd.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.