Avbrottsersättning vid strömavbrott – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Få ersättning vid avbrott

Vid strömavbrott över 12 timmar har du rätt till ersättning från oss. Detta drar vi automatiskt av från din faktura. Om skador har uppstått vid strömavbrottet behöver du däremot skicka in en skadeanmälan.

Vad gäller vid strömavbrott?

  • Du har normalt rätt till ersättning om du har haft sammanhängande strömavbrott i över 12 timmar.
  • Avbrottet anses ha upphört när elen har fungerat oavbrutet i minst två timmar igen.
  • Hur stor ersättning du får beror på hur länge avbrottet varade och på din beräknade årliga nätkostnad.
  • Du kan ha rätt till skadestånd om avbrottet har orsakat skador, oavsett hur länge avbrottet pågick. Detta utreder vi efter du har skickat in en skadeanmälan till oss.
  • Den lägsta ersättningsnivån är 1 000 kronor. Den högsta ersättningen är 300 procent av din beräknade årliga nätkostnad.

Du behöver inte ansöka om ersättning

Vi betalar ut ersättningen per automatik genom avdrag på fakturan. Detta görs inom sex månader från den månad avbrottet skedde. Om ersättningen inte betalas ut i rätt tid utgår ränta, enligt 6§ räntelagen (1975:635).

Har du inte fått din ersättning?

Hör av dig till oss om du inte har fått någon ersättning. Om du inte har gjort anspråk på den inom två år från det att avbrottet upphörde, går rätten till ersättning förlorad.

Läs mer om dina rättigheter

Ersättning vid skada

Har något i ditt hem gått sönder eller blivit förstört på grund av ett strömavbrott eller annan brist genom vårt elnät? Då kan du ha rätt till ersättning i form av skadestånd.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.