Inbjudan till webinar med Dala Energis vd Bengt Östling

2020 – ett annorlunda och oerhört intensivt år ut flera aspekter. Imorgon – den 31 mars kl 08:00 – publiceras årets bokslutskommuniké. I samband med offentliggörandet av kommunikén bjuder vi in till ett webinar.  

Livesändningen sker imorgon kl 11:00-11:30 och leds av Dala Energis vd Bengt Östling. Under webinarets gång har du möjlighet att ställa dina frågor i live-chatten.   

För dig som inte varit på webinar tidigare, kan vi berätta att det är en livesändning där du enkelt kopplar upp dig från datorn eller mobilen via länken och deltar sedan som gäst. Livesändningen sker via teamsklienten men du behöver ingen programvara för att delta, utan kan delta via webbläsaren.   

Länk till webinar (startar kl 11:00) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWJhNzI3ZGItZTEyYy00OGU0LThhYzAtMDlmYzc2YmVlMDIz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e81ecb87-83ec-44f2-ad77-f368d2ad081d%22%2c%22Oid%22%3a%22a62ef8fe-7bf6-401c-bdba-b2f3e07a7791%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

Varmt välkommen att delta!