Vartannat år genomför Dala Energi en större kundundersökning. Undersökningen genomförs genom att ett slumpmässigt urval av kunder kontaktas via telefon och får besvara en del frågor om sin upplevelse inom en rad ämnen. Resultatet (75,98) visar att vi behåller vårt betyg Mycket Väl Godkänd. Av ett drygt 90-tal energibolag som också genomgått mätningen kan man se att Dala Energi rankas högt, plats nummer #8 jämfört med andra energibolag (Energibolagsindex).  

Kundundersökningen uppfyller många syften för oss. För att nå ett av våra mål – att nå vår bransch nöjdaste kunder – är kundens upplevelser som kommer till oss i mätningen ovärderliga. Slutsatsen i undersökningen visar att styrkor som vi ska arbeta för att bevara handlar om Leveranssäkerhet, Lokalt företag, Bemötande, Förtroende och Kompetens. Särskiljande för Dala Energi är att vi upplevs som Bra, Pålitliga och Lokala.  

Spontana kommentarer från kunder 

” Dala Energi är ett lokalförankrat företag som gör mycket för bygden, och de har bra leveranssäkerhet på elnätet.” 

”De har en bra servicegrad och jag tycker de har ställt upp vad det än har handlat om.” 

”Jag tycker om de här lokala bolagen. Det känns bra i hjärtat.” 

Vi vill tacka våra kunder 
 – Vi är stolta och glada, och jag vill passa på att tacka alla kunder och speciellt de som deltagit i undersökningen. Undersökningen har gett oss viktig information för att fortsätta utveckla vårt kundarbete i resan mot att få vår bransch nöjdaste kunder. Vi tar med oss dessa insikter och kommer nu att analysera inkommande svar och göra det vi kan för att förbättra kundupplevelsen ännu mer. 
– 
Johan Olérs, chef Kundrelationer 
 

Ansvarig för undersökningen 
Kundundersökningen genomförs av Supportföretaget TMJ Group AB.  

Dokument & länkar