Vi investerar för framtiden – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Vi investerar för framtiden

  • 3 min read

Källa: Siljan News/Rasmus Näsman

Dala Energi AB investerar för framtiden. Ställverket vid elföretagets lokaler i Övermo ska renoveras för att möta de krav som ställs i och med kommunens mål att vara 18 000 invånare 2025.

— Leksands kommun vill växa och då måste vi se till att vara redo att växa vi med, säger Lars Jonsson, projektledare vid Dala Energi.

Ställverket i Övermo supporterar i stort sett hela Leksand med ström och det är därför väldigt viktigt att den fungerar på bästa möjliga sätt.

— Det har varit med i väldigt många år och delarna är så pass gamla att det inte finns några reservdelar kvar längre. Vi måste helt enkelt byta ut det.

Renoveringen kommer äga rum i tre etapper där man just nu befinner sig i den första där, förutom ett första arbete med ställverket, även ett nytt förråd ska byggas. Hela projektet är planerat att pågå fram till och med 2021 då allt ska stå klart. Livslängden för det nya ställverket beräknas vara mellan 40-50 år och kommer vara mindre serviceberoende än det tidigare.

— Utan att gå in på några exakta summor kan jag säga att det är en väldigt stor investering. Stor men ytterst nödvändig, säger Jonsson.

I takt med att invånarantalet i kommunen ökar stiger också effektbehovet av eltillförsel till alla hushåll och företag.

— Nästa år byter vi ut våra transformatorer just för att kunna ta emot det behov som finns för hela Leksand.

Jonsson jämför ställverket med människohjärtat.

— Ja, och blodådrorna är våra kablar som sprider ut elen. Om hjärtat då inte fungerar spelar det ingen roll hur bra ådrorna är, därför är detta en viktig investering och åtgärd.

Beslutet att dela in arbetet i etapper beror till stor del på att renoveringen inte ska ha någon negativ påverkan i samhället vad gäller eltillförseln. Arbetet kommer till största del utföras under sommarmånaderna då elkonsumtionen är som lägst.

— Stationen måste hela tiden vara i drift och våra kunder ska inte behöva märka av renoveringen. I grund och botten handlar allt om att vi ska fortsätta kunna utvecklas och växa i Leksand. Där har vi ett stort ansvar, avslutar Lars Jonsson.


Källa: Siljan News/Rasmus Näsman

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.