Vi bygger mest fiber i Dalarna – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Vi bygger mest fiber i Dalarna

  • 1 min read

Vi har passerat ett par viktiga milstolpar i Fiberaffären och Dala Energis fiberutbyggnad.

  1. Fibernät passerade 5 000 kunder som köper tjänst i vårt nät.
  2. Vi har även passerat 8 000 anslutna adresser.

Utvecklingen inom fiberverksamheten har som du säkert uppmärksammat, varit kraftig de senaste åren. Vi ser tydligt ökningen från 2014 och den bara fortsätter.

2016 var vårt intensivaste år hittills. Nu fortsätter vi att bygga ut fibernätet etapp för etapp enligt vår plan, där alla byar finns med. Som en lokal leverantör tar vi ansvar för bygden, med en närhet till support som ingen annan kan erbjuda.

En av våra styrkor är samarbetet med Sveriges största kommunikationsoperatör Zitius. Via tjänsteportalen Zmarket erbjuder vi ett öppet fibernät med ett stort urval av lokala och rikstäckande leverantörer, däribland Telia, samt ett brett utbud av tjänster inom bredband, telefoni, TV och andra digitala tjänster.

Den fortsatt intensiva fiberutbyggnaden är ett led i vår nya vision – tillsammans för bygdens bästa investering – en satsning för att utveckla vår bygd idag, och en investering för kommande generationers behov.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.