Värmevärden blir delägare i Leksand och Rättviks fjärrvärme – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Värmevärden blir delägare i Leksand och Rättviks fjärrvärme

  • 2 min read

Värmevärden har förhandlat ett avtal med Dala Energi AB och Rättviks kommun avseende 51% förvärv av fjärrvärmen i Leksand och Rättvik. Avtalet är resultatet av en process som pågått under en längre tid och som har skett i konkurrens med flera andra intressenter. Nu återstår ett slutgiltigt beslut i Dala Energis styrelse och Rättviks kommunfullmäktige, innan allt beräknas vara klart i början av november.

Vi är mycket glada för förtroendet att fortsätta utveckla fjärrvärmen i Leksand och Rättvik i ett samägande med kommunen och Dala Energi AB. Vi kommer med intresse följa de beslut som återstår, säger Anders Ericsson, vd för Värmevärden.

Fjärrvärmen i Leksand och Rättvik bedrivs i dag som två enskilda verksamheter, där nuvarande ägare ser ett behov av ökad samverkan samt vikten av att ingå i en större verksamhet för att kunna fortsätta utveckla fjärrvärmen. De nuvarande ägarna har därför beslutat att slå ihop sina verksamheter och samtidigt ta in en ny delägare som kan tillföra ytterligare kompetens. Processen kring en ny delägare har skett under en längre tid och i konkurrens mellan flera olika intressenter där slutligen Värmevärden kunnat erbjuda de mest attraktiva villkoren.

Genom det nya partnerskapet med Värmevärden, kommer vi tillsammans att skapa en starkare värmeverksamhet som på ett effektivt sätt bidrar till att hjälpa människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt och hållbart sätt. Affären kommer att skapa mervärden för våra kunder, medarbetare och delägare, säger Bengt Östling, vd för Dala Energi. 

Det är glädjande att välkomna Värmevärden som ny delägare och vår förhoppning är att denna affär säkerställer en fortsatt väl fungerande verksamhet för framtiden där vi förstärker vår kompetens och kan vidareutvecklas. Vi ser goda förutsättningar för ett starkt och konkurrenskraftigt företagande och en förbättrad kundkontakt på sikt, säger Annette Riesbeck, Kommunstyrelsens ordförande i Rättvik.  

Nu återstår beslut hos Dala Energi AB:s styrelse och Rättviks kommunfullmäktige för att avtalet ska träda i kraft, vilket förväntas ske under den närmaste tiden. I och med avtalet övertar Värmevärden det operativa ansvaret för verksamheten, medan de nuvarande ägarna kommer finnas kvar som aktiva ägare för att tillsammans utveckla verksamheten vidare. Fjärrvärmeverksamheten i Leksand och Rättvik har idag totalt sex anställda och levererar ca 90 GWh/år.

För vidare frågor hänvisas till
Dala Energi AB
Bengt Östling, vd 076-525 49 02

Värmevärden AB
Anders Ericsson, vd 08-55 76 24 26

Rättviks Energi AB
Henrik Valgma, vd 0247-441 48

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.