Dala Energi noterar lägsta medeltiden för avbrott någonsin – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energi noterar lägsta medeltiden för avbrott någonsin

  • 1 min read

Under 2023 har Dala Energi uppnått en historisk milstolpe genom att minska medelavbrottstiden till rekordlåga 25 minuter per kund och år, en betydande förbättring från 43 minuter 2022 och ett femårigt genomsnitt på 60 minuter.

Martin Homman, chef för enheten Teknik, drift och underhåll, förklarar att framgången är resultatet av riktade investeringar, engagerad personal, avancerad teknik och gynnsamt väder. Ombyggnaden från luftledningar till kabelledningar och implementeringen av tekniska lösningar som fjärrstyrning och felindikeringar har varit avgörande.

Med en fortsatt hög investeringsbudget för 2024, fokuserar vi på att byta ut nätstationer och fördelningsstationer för att ytterligare stärka vår infrastruktur. Martin betonar att medarbetarnas insatser har varit nyckeln till framgången och att deras arbete nu börjar bära frukt.

Vi på Dala Energi är tacksamma för våra medarbetares hårda arbete och våra kunders förtroende. Vi ser fram emot att fortsätta leverera pålitliga tjänster och möta framtida utmaningar med engagemang och expertis.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.