Förändringar av energiskatten – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Förändringar av energiskatten

  • 2 min read

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018.

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från oss på Dala Energi blir högre.

Dina elkostnader består av tre delar:

-Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.

-Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget, det vill säga Dala Energi.

-Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring till höger.

Vill du höra mer?
Lyssna på Radio Siljans intervju med Dala Energis Kommunikations & Marknadschef Kent Byman här
Radiointervju om energiskatten

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme, kWh (2017 års priser). Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket).
Har du frågor angående flytten av energiskatten får du gärna ringa vår kundkontakt som har öppet alla dagar på tel 0247-738 20.

Alla våra kunder ska i dagarna fått ett brev som informerar om detta, har du inte fått brevet eller vill läsa det igen finns det här  energiskatt_privat_171027_skarp_version_03

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige är du välkommen att vända dig till Skatteverket.

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.