Dala Energi AB (publ) bokslutskommuniké 2017 – Dala Energi
Hoppa till innehåll

Dala Energi AB (publ) bokslutskommuniké 2017

  • 1 min read

VD:s kommentarer

När vi nu summerar 2017 så bidrar alla verksamheter, med undantag för vattenkraften, till ett starkt positivt resultat. Under året når vi ett positivt operativt kassaflöde och skapar därmed bra förutsättningar för en fortsatt utveckling. Varenda krona vi nu tar in i prishöjning på elnätet kommer vi att återinvestera i våra nät för att i framtiden kunna leverera lösningar som hjälper människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt, effektivt och hållbart sätt.

Läs mer  Bokslutskommuniké 2017

Tillsammans för bygdens bästa investering

Kontakta oss


Adress:
Dala Energi AB
Postadress: Box 254, 793 26 Leksand

Kundservice: 0247-738 00

Epost: info@dalaenergi.se

Chatta med oss

Vi har just nu x pågående störningar i elnätet.

Ring 0247-738 99 vid strömavbrott.

Vid driftstörningar arbetar vi med att åtgärda felet så snabbt som möjligt. Har du viktig information som kan hjälpa oss att hitta och åtgärda felet ber vi dig kontakta oss via telefon.

Eller gå till sidan för avbrott.